Nytt regjeringskvartal

KORO er ansvarlig for kunstprosjektene i det nye regjeringskvartalet i Oslo, et av de største byggeprosjektene i Norges historie. Det nye regjeringskvartalet vil bli viktig i kraft av både sin konstitusjonelle betydning og sin sentrale beliggenhet i hjertet av hovedstaden. KOROs ambisjon er at kunsten, på samme måte som aktiviteten i regjeringskvartalet, skal være relevant for et bredt publikum, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kuratorgruppen for Regjeringskvartalet, fra venstre Ana María Bresciani, Nora Ceciliedatter Nerdrum og Drew Snyder. Fotograf: Niklas Hart

Om prosjektet

Regjeringskvartalet vil bestå av flere bygg, gateløp, plasser og parker, og byggeprosjektet vil strekke seg over mange år. Her vil alle departementene utenom Forsvarsdepartementet samles. Prosjektet er planlagt gjennomført i tre byggetrinn, med ferdigstillelse i 2029.  

Når første del av utbyggingen i regjeringskvartalet etter planen er ferdig i 2025, vil de som besøker området være omgitt av et stort antall kunstverk fra de siste hundre årene: både de bygningsintegrerte relieffene i H-blokken laget på 1950-tallet, og fram til dagens helt nye kunstprosjekter som  Substitute (arbeidstittel), Jumana Mannas store bygulvsprosjekt og A-blokkens monumentale kunstverk AAhkA av Outi Pieski.

I tillegg til de gjennomførte  konkurransene er det gjort en rekke innkjøp, og utviklet nye planer for kunstverk som fantes i regjeringsbyggene fra før som involverer både departementenes egne samlinger og tidligere KORO-prosjekter. Et eksempel på rekuratering er Do Ho Suhs Grass Roots Square, som våren 2023 ble flyttet og vil gjennomgå konservering før verket vil få en ny plassering på Einar Gerhardsens plass, liggende midt i regjeringskvartalet. Et innkjøp som ble gjort til H-blokken er 15 skulpturer av norsk-sudanesiske Ahmed Umar, fra hans verksserie Glowing Phalanges. 

I januar 2021 ble en overordnet Kunststategi for nytt regjeringskvartal publisert. Høsten 2021 ble den første versjonen av Kunstplan for nytt regjeringkvartal offentliggjort. Høsten 2023 ble Kunstplan versjon 2 klar. I den nye versjonen utdypes de pågående kunstprosjektene, og en rekke nye prosjekter presenteres. Begge kunstplanene kan leses i sin helhet lenger ned på siden under relatert innhold.

Detaljer

Fylke

Oslo

Planlagt ferdigdato

30.11.2029

Prosjektansvarlig

Elise Cosme da Silva Hoedemakers , KORO
Elisabeth Byre , til juli 2022

Kuratorer

Ana María Bresciani , KORO
Nora Ceciliedatter Nerdrum , KORO
Drew Snyder , KORO
Elisabeth Byre , til juli 2022

Administrasjon

Frode Løvik , KORO

Kunstforvaltning

Ingrid Skard Skomedal , KORO
Fredrik Qvale , KORO
Margrethe Rudjord , KORO

Formidling og kommunikasjon

Nina Frang Høyum , KORO

Formidling

Ann-Lisbeth Hemmingsen , KORO

Arkitekt

Team Urbis

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

2019-2021


Forprosjekt

August 2020


Konstituering av kunstråd

Høst 2020


Kunsten i departementene ferdig registrert

Mars 2021


KORO får oppdragsbrev

November 2022


Outi Pieski velges til kunstner for pyramiderommet i Blokk-A

Høst 2023


Åpning av temporært kunstprosjekt: A Trilogy of Exceptions – For Norway (2022)

Mars 2023


Jumana Manna offentliggjøres som kunstner for Bygulvet på Johan Nygaardsvolds plass

Vår 2023


Invitasjon til Norges kommuner om å donere stein til Bygulvet

Vår 2023


Avslutning av temporært kunstprosjekt i uterom: Pernille Mercury Lindstad

Juni 2023


Demontering og rekuratering av Do Ho Suhs Grass Roots Square

Sommer og høst 2023


Arbeid med Jumana Mannas forslag til Bygulvet; Substitute

Hvordan jobber KORO med kunst til det nye regjeringskvartalet? Se videoer av prosesser her:

Bli med inn i Høyblokka!

Hvordan registere kunsten i et departement?

Auroras reise