Trine Hovden, Oppdagelser, 2014. Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Foto: Pål Hoff

Sluttrapport, rapportering og dokumentasjonsskjema

KORO har et ansvar for formidling (som nettsiden) og forvaltning for kunst levert av KORO. Dette innebærer at vi skal samle informasjon om kunsten, påse at den blir godt ivaretatt og gå aktivt inn med råd og veiledning om forvaltningen av kunsten.

Dette innebærer at du/dere som kunstnere må oppgi alle nødvendige opplysninger som til sammen tilfredsstiller de krav KORO har for ivaretagelse av kunsten. Du vil også bli bedt om å oppgi et sett med bakgrunnsopplysninger, som fødselsdato og kjønn. Dette gjør vi for å identifisere deg 100% sikkert, og til interne statistiske formål.

Under KUNSTVERK i dokumentasjonsskjema ber vi om hvilke materialer du/dere har brukt. I denne posten er det svært viktig at du/dere gir en grundig og utfyllende beskrivelse. Det finnes uendelige mange materialer. Med tanke på vedlikehold og konservering må vi vite hvilke(t) materialer man skal jobbe med og hvordan. En grundig og utfyllende beskrivelse fører til et bedre vedlikehold, forhindrer feilbehandling, unngår tidstyver, reduserer kostnadene og vil forlenge kunstverkets levetid betraktelig.

KORO anbefaler at registreringen av dokumentasjonen starter tidlig i prosjektet. Eventuelle spørsmål om utfylling av dokumentasjonsskjemaet til statens nybygg og (LES) leiebygg og eldre statlige bygg, kontakt registrar i KORO. Eventuelle spørsmål om utfylling av skjemaet til (LOK) Lokalsamfunnsordningen, kontakt post@koro.no.

Første gang du/dere lagrer skjemaet vil du/dere blir bedt om å fylle inn en e-postadresse. Du/dere vil få tilsendt en unik URL adresse til skjemaet som du/dere må bruke hver gang du skal inn i skjemaet. Husk å lagre underveis i registreringen. Send inn ferdig utfylt skjema så snart kunstverket er på plass. Trykk på Send dokumentasjon, og du/dere vil umiddelbart få tilsendt en kvittering på at det er mottatt.

Skjemaet finnes på flere målføre under her,

NB! vi anbefaler at du/dere bruker følgende nettlesere: Chrome og Internet Explorer.

Alle felt med (*) må være fylt ut.