Nyopna kunstprosjekt

Signe Solbergs kunstprosjekt Follow Rivers ved Norsk helsearkiv på Tynset fortel om levd liv og står i sterk kontrast til arbeidet som går føre seg her: informasjon og formidling av sjukdom og død.