Ti skisseforslag til minnested etter 22. juli

Foran et fullsatt publikum på Nasjonalmuseet presenterte ti deltakere sine forslag til et nytt minnested i regjeringskvartalet torsdag 6. juni. Foto: Niklas Hart.

Oppdrag og tilskudd

Søk kunstner- eller kuratoroppdrag

Alle aktuelle oppdrag lyses ut på våre nettsider

Les mer

Søk støtte

KOROs prosjektstøtteordning, Lokalsamfunnsordningen (LOK) har søknadsfrist en gang i året.

Les mer

Søk om kunst til arbeidsplassen

Statlige virksomheter som holder til i leide eller eldre bygninger, kan også søke om kunst fra KORO

Les mer