Tekstilarbeidet The Fable of the Wolf, the Polar Bear, the Reindeer and the Cosmonaut, av den polske kunstneren Goskha Macuga blir montert i Prinsensgate 26 i forbindelse med et nytt kunstprosjekt til Stortinget våren 2019. Foto: Niklas Hart 

Søk kunstner- og kuratoroppdrag

Vi har til enhver tid mange kunstnere og kuratorer i arbeid. Aktuelle konkurranser og kuratoroppdrag som utlyses av KORO, slås opp på denne siden og på vår Facebook-side. KORO drifter også tjenesten Oppdragsportalen, der alle kommuner og fylkeskommuner kan lyse ut sine oppdrag. Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke har anledning til å ta imot eller videreformidle portfolioer.