Har du lyst å jobbe sammen med oss i KORO? Bildet viser detalj av kunstverket Grass Roots Square av Do Ho Suh. Foto: Trond Isaksen.

Ledig stilling som regnskapsrådgiver

KORO søker ny regnskapsrådgiver i fast 100 % stilling. Søknadsfrist 21. april.

Stillingen inngår i KOROs administrasjonsseksjon og rapporterer til administrativ leder. Seksjonen består av fire medarbeidere. KOROs virksomhet er i stor grad organisert i tverrfaglige prosjektgrupper, vi har 27 medarbeidere fordelt på fire seksjoner, og kontor sentralt i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

  • Regnskapsføring fra A til Å – fakturahåndtering, bilagsbehandling, avstemming og kontroll
  • Samhandling med Riksrevisjonen og DFØ
  • Prosjektøkonomi/prosjektregnskap med oppfølging og rapportering
  • Veiledning og rådgivning ved utarbeidelse av prosjektbudsjett
  • Lønn, honorar og reiseregninger
  • Rapportering og utfakturering
  • Bistå arkiv, post og dokumentasjon

Andre arbeidsoppgaver kan bli pålagt.


Vi ser etter deg med økonomifaglig utdanning på minimum bachelornivå. Relevant realkompetanse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
Du har erfaring fra regnskapsføring, budsjettering og prosjektøkonomi, fortrinnsvis i offentlig sektor, og kjennskap til IT og aktuell programvare. Du behersker begge de norske målformene og engelsk og har gode samarbeids – og kommunikasjonsevner.

KORO vil ha en arbeidsplass som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for arbeidstakere, for eksempel ved å tilby tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endringer av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt administrativ leder Frode Løvik.

Les hele utlysningen og søk på stillingen på Webcruiter (åpner i ny fane).

Søknadsfrist er 21. april 2024.