Har du lyst å jobbe sammen med oss i KORO? Bildet viser detalj av kunstverket Grass Roots Square av Do Ho Suh. Foto: Trond Isaksen.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.