Vil du bli en av oss? Fotoet viser kunstverket Grass Roots Square av Do Ho Suh. Foto: Trond Isaksen.

Ledig stilling som prosjektleder/produsent 50 %

I KOROs større prosjekter involveres en produsent, som står for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Vi har nå en ledig stilling som prosjektleder/produsent i 50 % stilling, som vil være ansvarlig for faglig og administrativ tilrettelegging for gjennomføring av kunstprosjekter.

Arbeidet innebærer koordineringsansvar, inkludert innkjøp/bestilling, frakt og logistikk, oppfølging av samarbeidspartnere og tett oppfølging av framdrift, kunstplan og budsjett, samt ansvar for dokumentasjon og arkivering. Den som ansettes vil også ha ansvar for den tverrfaglige organiseringen av prosjektene internt i KORO.

Ønskelige kvalifikasjoner er mastergrad eller tilsvarende innenfor fagområder som kunsthistorie, kunstfag, kulturledelse, arkitektur eller andre relevante fag.
Søkere må ha dokumentert erfaring med prosjektadministrasjon og – gjennomføring innenfor samtidskunst, arkitektur og/eller andre tilstøtende fagfelt.  I tillegg vil det være en fordel om søkeren har erfaring innenfor ett eller flere av følgende områder: norsk og/eller internasjonal samtidskunst, gjerne kunst i offentlige rom; prosjektgjennomføring i byggebransjen, og kjennskap til faser og beslutningspunkter i et byggeprosjekt.

Søknadsfrist: 5. oktober 2022. Engasjementet er deltid 50 %, med varighet fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Arbeidssted er i Oslo.

Les hele stillingsutlysningen og søk på stillingen her.

Ved spørsmål om stillingen, kontakt leder for kunstseksjonen Nora Ceciliedatter Nerdrum.