Sigve Knutson, skulptur under arbeid, som ble støpt i aluminium. Den står nå ved hovedinngangen til Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Foto: Sigve Knutson.

Søk om kunst til arbeidsplassen

Statlige virksomheter som holder til i leiebygg eller i eldre statsbygg, kan søke om kunst fra KORO gjennom LES-ordningen.

De aller fleste av våre kunstprosjekter blir utført på oppdrag fra statlige oppdragsgivere og er knyttet til oppføringen av nye bygg. KORO gjennomfører også kunstprosjekter i eldre statsbygg og i bygg der staten er leietaker. I løpet av årene har vi levert kunstprosjekter til et bredt utvalg offentlige virksomheter som holder til i alt fra store, representative prestisjebygg og avanserte spesialbygg til nøkterne kontorlokaler. Hvert prosjekt tilpasses virksomheten og arkitekturen det skal inngå i, og innebærer alt fra bygningsintegrerte prosjekter til innkjøp av eksisterende kunst.

Kunstprosjektene gjennomføres av KORO, i dialog med ansatte i virksomheten.

Søknadsfristen for 2023 var 15. mars. Ny søknadsfrist vil bli annonsert.

Ofte stilte spørsmål om LES:

Ja, det er mulig å søke igjen, og det har skjedd flere ganger at en institusjon har fått tildelt kunst i andre omgang.
Hvor mange virksomheter som søker om kunst og hvor mange som får tildelt, vil variere fra tildeling til tildeling.
Første kontakt vil ofte skje i form av en befaring på stedet og et møte med institusjonen. Formålet med møtet er felles informasjonsutveksling og en overordnet samtale om hva offentlig kunst kan være. Arbeidet med å jobbe frem forslag til et kunstprosjekt vil skje i aktiv og løpende dialog med mottakerinstitusjonen. Dialogen med institusjonen fortsetter frem til verket er levert og på plass. Samarbeidet avrundes gjerne med en hyggelig markering, som gir anledning til å formidle prosjektet til virksomhetens ansatte.
Det vil avhenge dels av om bygget er ferdigstilt eller fortsatt er under oppføring, og dels av hva slags kunstprosjekt som planlegges – om det er innkjøp av eksisterende kunst eller en stedsspesifikk nyproduksjon. Gjennomføringstiden for det enkelte prosjektet kan være inntil 1-2 år avhengig av prosjektets størrelse.
KOROs arbeid med behandling av søknader vil starte opp umiddelbart etter at søknadsfristen er utløpt og pågå utover våren. Tidspunkt for ferdigstilling av arbeidet vil avhenge av hvor omfattende søknadsmassen er. Samtlige søkere vil få beskjed om tildeling eller avslag.

Institusjonen tildeles et kunstprosjekt. Det kan være innkjøp av allerede eksisterende kunst, ett eller flere verk, eller et helt nytt kunstverk laget spesielt til institusjonen. Er leiekontrakten langvarig og bygget fremdeles under planlegging eller bygging når KORO kommer inn, kan det i enkelte tilfeller åpnes opp for ett eller flere bygningsintegrerte kunstverk.

Utfylling av søknadsskjemaet: post@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Kunstfaglige spørsmål:

Anna Katharina Haukeland: akh@koro.no

Kontakt oss

Anna Katharina Haukeland kan svare på spørsmål knyttet til LES-ordningen.

La deg inspirere av tidligere LES-prosjekter: