LES 2010-2011 (tildelingsrunde 6)

Fagkomiteen har bestått av Elisabeth Byre, Harald Fenn, Anders Smebye samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO).

Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6 mill kroner

Disse 9  institusjonene har fått tildelt kunst:

  • Hedmark politi, Hamar
  • Sogn og Fjordane politi, Florø
  • Ila fengsel
  • Kunsthøgskolen i Oslo
  • Juss-bygget, Universitetet i Bergen
  • HF-bygget, Universitetet i Bergen
  • Høgskolen i Østfold, avd. ingeniørfag, Fredrikstad
  • Patentstyret, Oslo
  • Den norske embetsboligen i Al Ram, Jerusalem