Det Norske Representasjonskontoret i Al Ram, Jerusalem

Hilde Honeruds (NO) portretter av palestinske barn er tatt i et av de få grønne områdene utenfor byen Ramallah, nord for Jerusalem, i 2009. Kunstneren fulgte barna på utflukter og i den daglige leken for å finne ut hvordan barns rett til lek og utvikling påvirkes av å vokse opp i et konfliktområde.

Hva vil du bli når du blir stor?, Hilde Honerud. Fotograf: Hilde Honerud

Om prosjektet

Tre fotografier av Hilde Honerud er kjøpt inn til den norske embetsboligen i Al Ram på Vestbredden. Bildene, som er plassert i boligens spisestue, inngår i en serie med 13 bilder med tittelen Hva vil du bli når du blir stor? Honerud stilte dette spørsmålet til barna hun fikk kontakt med gjennom lokale organisasjoner. Hun tilbrakte mye tid med dem for at de skulle bli fortrolig med henne og kameraet, og fulgte dem på utflukter, dukketeater, danseoppvisninger, musikkundervisning og i den daglige leken.

Honeruds portretter viser barna i tillitsfull kommunikasjon med fotografen, og dermed også med oss som tilskuere. Ungene ser direkte inn i kamera, men de står ikke stille. De ser heller ut til å være portrettert midt i leken, i energisk bevegelse og med glade uttrykk. Slik bryter Honerud med det nøkterne og objektive uttrykket som har vært dominerende i portrettsjangeren de siste tiårene.

Byen skimtes i bakgrunnen av det grønne landskapet der barna leker. Tittelen på serien peker på den usikkerheten disse barna vokser opp med, samtidig som det er et vanlig spørsmål å stille barn man møter: «Hva vil du bli når du blir stor?» Portrettene har et hverdagslig og allment uttrykk – og barna vises frem lekende og kledd i sine vanlige klær, tilsynelatende uforstyrret av den harde virkeligheten de vokser opp i. Fotografen viser oss at også her – på tross av en vanskelig situasjon – finnes en form for normalitet: Barn leker og har håp om en fremtid.

Hilde Honerud (f. 1977) er utdannet fra Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og har hatt utstillinger ved blant annet Vestlandsutstillingen, Drammen Museum, Kunstnernes Hus og Munch-museet. Fotoserien ble til under hennes opphold i Ramallah i 2009, da hun blant annet underviste på Kunstakademiet IAAP.

Detaljer

Adresse

Dahiat Al-Bareed, World Bank

Fylke

Utlandet

Kunstner

Hilde Honerud

Ferdigstilt dato

04.05.2011

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Harald Fenn
Anders Wibstad Smebye
Elisabeth Byre

Mottakerinstans

Utenriksdepartementet

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk