LES 2002-2004 (tildelingsrunde 3)

Fagkomiteen har bestått av Jeannette Christensen, Per Hess, Tina Jonsbu samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)

Disse 11 institusjonene har fått tildelt kunst:

 • Indre Finmark tingrett
 • Kystdirektoratet i Ålesund (senere Havforskningsinstituttet)
 • Norges landbrukshøgskole, Parken
 • Sør-Trøndelag politidistrikt
 • Høgskolen i Oslo, avd. sykepleie
 • Høgskolen i Akershus
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Moss tingrett
 • Moss politihus
 • Ambassaden i London
 • Nordre Sunnmøre likningskontor

KORO arbeider med å publisere alle prosjektene i samlingen. Inntil videre kan du lese om de andre kunstprosjektene i denne tildelingsrunden i publikasjonen «Dialog – kunst og sted gir mening» som ble utgitt for å formidle disse.