LES 2011-2014 (tildelingsrunde 7)

Fagkomiteen har bestått av Marianne Heier, Merete Røstad og Ole John Aandal samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO).

Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6,3 mill kroner

Disse 8 institusjonene har fått tildelt kunst:

  • Nødmeldingssentralen, Drammen
  • Luftfartstilsynet, Bodø
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Jessheim
  • Miljøverndepartementet,Trondheim
  • Statens kartverk, Hønefoss
  • Kompetanse Norge, Oslo
  • Embetsboligen i Haag
  • Embetsboligen i Roma