Den norske embetsboligen i Roma

UD har ønsket seg et verk som kan fungere som samtaleåpner, et «conversation piece». Med sin humoristiske og kritiske referanse til det norske oljeeventyret, burde Terje Nicolaisens (NO) skulptur Norsk sokkel, gi ambassadørens gjester nok å snakke om.

Norsk Sokkel, av Terje Nicolaisen. Fotograf: Ole John Aandal

Om prosjektet

Nicolaisens verk er spesiallaget til embetsboligen i Roma og består av en skulptur i norsk larvikitt med tittelen Norsk sokkel gravert inn. Skulpturen har fått en sentral plassering i ambassadens store hage, som bl.a. brukes i forbindelse med representasjon og i offisielle sammenhenger. Inne i boligen finner man en miniatyrutgave av skulpturen, i tillegg til en innrammet tekst som forklarer verkets idé.

Miniskulpturen kan forstås som en «statutt» for Norsk Sokkel Award, en litt tvilsom pris som Nicolaisen har delt ut siden 2001. Kunstneren reklamerer med at prisen blir tildelt «aktører i kunstlivet som har gjort noe viktig og bra for norsk kunstliv, spesielt hvis dette har hjulpet Terje Nicolaisens karriere». Det som i utgangspunktet ser ut til å være en utmerkelse, viser seg altså å være en utspekulert måte å fremme Nicolaisens eget kunstnerskap på. Norsk sokkel tar dermed for seg korrupsjon og kunstens bidrag til offentlig økonomi, både den regulerte og den uregulerte. Verkets forhistorie spiller med i hvordan skulpturen kan oppleves av ambassadeboligens gjester.

Skulpturen er laget ut fra Nicolaisens egne mål – den er like høy som ham – og slik blir den en metafor for kunstneren selv, eller snarere den offentlige og iscenesatte «Terje Nicolaisen».

Ordspillet i verktittelen gir assosiasjoner til det norske oljeeventyret og Norges viktigste industri, grunnlaget for velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Men ordet «sokkel» er også et kunstteknisk begrep, på samme måte som ordet «ramme» er det. Hensikten med en sokkel er å løfte fram et annet, mer unikt objekt. Man kan tolke det dithen at oppå «den norske sokkelen» står et «norsk vi», et begrep som både kan diskuteres og problematiseres, og som nødvendigvis handler om noe mer enn olje og laks.
Teksten tar utgangspunkt i Marianne Heiers tekst om prosjektet. Les Marianne Heiers tekst.

Hør Terje Nicolaisen fortelle om sitt kunstverk til Den norske embetsboligen i Roma:

Terje Nicolaisen (f. 1964) bor og arbeider i Oslo. Nicolaisen har kunstutdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og fra Kunstakademiet i Bergen. Han har hatt soloutstillinger ved blant annet Henie Onstad Kunstsenter (2011), Kunstnerforbundet, Oslo (2011), Kunsthall Oslo (2010), Tromsø Kunstforening (2010), Galleri Riis (2008) og Bergen Kunsthall No 5 (2006), og deltok høsten 2014 i gruppeutstillingen Knust i offentlige rom i Kristiansand Kunsthall.

Norsk sokkel er et av ni kunstprosjekter realisert i 7. tildelingsrunde under kunstordningen for statlige institusjoner i private leiebygg og eldre statsbygg.

Detaljer

Adresse

Via Porta Latina 13 A, Roma

Fylke

Utlandet

Kunstner

Terje Nicolaisen

Ferdigstilt dato

16.01.2014

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn , KORO

Fagkomite

Marianne Heier
Merete Røstad
Ole John Aandal

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk