LES 2017-2019 (tildelingsrunde 10)

Fagkomiteen har bestått av Marie Buskov, Ole Martin Lund Bø, Susanne Østby Sæther samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO).

Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6 mill kroner.

Disse 12 institusjonene har fått tildelt kunst:

 • Sunnmøre tingrett, Ålesund
 • Halden tingrett
 • Ofoten tingrett, Narvik
 • Trygderetten, Oslo
 • Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold
 • Norges Handelshøyskole (NNH), Servicebygget, Bergen
 • Ambassaden i Bamako, Mali
 • NATO-delegasjonen i Brussel
 • Tolldirektoratet, Oslo
 • Konkurransetilsynet, Bergen
 • Riksteatret, Oslo
 • Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll