LES 2015-2017 (tildelingsrunde 9)

Fagkomiteen har bestått av Sverre Gullesen, Thomas Hestvold, Siv Hofsvang og Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO).

Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6 mill kroner.

Disse 11 institusjonene har fått tildelt kunst:

 • Kriminalomsorgsdirektoratet, Lillestrøm
 • Politidirektoratet, Oslo
 • Norges musikkhøgskole, Oslo
 • Kunnskapsdepartementet, Oslo
 • Kunstakademiet, UiT Det kunstfaglige fakultet, Tromsø
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bergen
 • Utlendingsnemda (UNE), Oslo
 • Utlendingsdirektoratet region Midt Norge (UDI), Trondheim
 • Embetsboligen for FN-ambassadøren i New York
 • Riksrevisjonen, Oslo
 • Petroleumstilsynet, Stavanger