LES 2004-2006 (tildelingsrunde 4)

Fagkomiteen har bestått av Jeannette Christensen, Per Hess, Anne Thomassen samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)

Disse 12 institusjonene har fått tildelt kunst:

 • Troms fylkesskattekontor
 • Borgarting lagmannsrett
 • Norges idrettshøgskole
 • Politihuset i Harstad
 • Universitetet i Oslo, juridisk læringssenter
 • Nordre Vestfold tingrett
 • Silsand ungdomshjem
 • Politiets utlendingsenhet
 • Aust-Agder tinghus
 • Medietilsynet
 • Follo tingrett
 • Den norske ambassaden i Washington

KORO arbeider med å publisere alle prosjektene i samlingen. Inntil videre kan du lese om de andre kunstprosjektene i denne tildelingsrunden i publikasjonen «Andre kunstrom – Andre sammenhenger» som ble utgitt for å formidle disse.