LES 2019-2020 (tildelingsrunde 11)

Fagkomiteen har bestått av Anne Marthe Dyvi, Eirin Støen, Hedevig Anker og Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO).

Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og forvaltning: 6 mill kroner.

Disse 11 institusjonene har fått tildelt kunst:

 • Fredrikstad tinghus
 • Sogn og Fjordane tingrett, Førde
 • Agder politidistrikt, Statens barnehus, Kristiansand
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Oslo
 • Alrek helseklynge, UiB, Bergen
 • Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
 • NAV Hjelpemiddelsentral, Ålesund
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Tønsberg
 • Ambassaden i Amman, embedsboligen
 • Norsk utenrikspolitiske institutt (NUPI), Oslo
 • Skatteetaten, Trondheim