Skatteetaten Trondheim

Nye Skatteetaten i Trondheim har fått et monumentalt kunstverk av Nirmal Singh Dhunsi (f. 1960) med verket Lysglimt, som fyller langveggen bak skranken i resepsjonsområdet.

 

Om prosjektet

Skatteetatens ønske om å fremstå som en åpen og imøtekommende etat, har spilt inn for kunstnerens utforming av maleriet. Hans billedunivers karakteriseres som lekent og utforskende, og med et tydelig sosialt engasjement.

På den mørkerøde veggen har han håndmalt et gjennomgående grafisk mønster i lyseblått. Et kvadrat og en sirkel overlapper hverandre i et uendelig variabelt stjernemønster, der ingen er like selv om grunnformen er den samme. I hver ende av mønsteret løper det vertikale linjer i ulike lengder og farger. Linjene bryter gjennom den mørke grunnflaten som lysglimt som åpner for noe nytt og uventet. Kompleksiteten og variasjonene i stjernemønsteret kommer en i møte når man nærmer seg verket og er særlig synlig fra hver av skrankene. Matematikk, regning, tall, regler, og ikke minst dagens pixlete verden, er nærliggende assossiasjoner.

Kunstneren ønsker med sitt verk å skape en møteplass der uttrykk for tradisjon og kultur møter samtiden. Verket er i sin kompleksitet både åpent og inkluderende. Skatteetaten følger alle landets borgere livet gjennom, og vårt skattesystem er i stor grad tillitsbasert. Å skape en struktur som er felles for alle og samtidig tilpasset hvert enkelt individ, speiles effektivt i Dhunsis enkle, men likevel komplekse mønster.

– Vi mennesker har alltid flyttet på oss, og er i transformasjon hele tiden. Denne tilstanden skaper både utfordringer og muligheter. I denne sammenhengen har jeg valgt to grunnformer som selv har flyttet fra land til land og fra kontinent til kontinent, sier Dhunsi.

– Gjennom sammensettingen oppstår flere nye former, som forteller nye historier. En form som virker tilsynelatende fast og streng blir vibrerende og dynamisk.

Detaljer

Adresse

Holtermanns veg 1, 7030 Trondheim

Kunstner

Nirmal Singh Dhunsi

Ferdigstilt dato

01.03.2020

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Anne Marthe Dyvi
Eirin Støen
Hedevig Anker

Arkitektkontor

MAD arkitekter

Byggherre

Holtermannsveg 1-13 AS

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk