NUPI – Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder som har særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. Torgeir Husevaags detaljrike karttegninger til lokalene i Oslo går i direkte dialog med NUPIs virkeområde.

 

Om prosjektet

Å kontrollere vann har gjennom alle tider vært en av de viktigste forutsetningene for menneskelig sivilisasjon. Endringer i vanntilførsel har vært en avgjørende årsak til sivilisasjoners vekst og fall, og er fremdeles bakteppe for politiske og militære konflikter verden over. Husevaags tegninger, utført i tusj på papir, beskriver noen av de største oppdemmede elvene i verden.

Lake Volta i Ghana, bygget mellom 1961 og 1965, og Atatürk Dam Lake i Tyrkia, bygget på 80-tallet, er to av de største menneskeskapte innsjøene i verden. I NUPIs auditorium henger det to håndtegnede kart som fremstiller oppdemningen av de to elvene. På fabulerende vis, og med nitid presisjon, viser Husevaags tegninger hvordan disse innsjøene har spist seg rått og unaturlig innover i landområdene. De hvite linjene i midten markerer det opprinnelige elveløpet, mens de blå linjene markerer de oppdemmede innsjøenes grenselinjer mellom land og vann. Tegningene kan minne om kartfremstillinger fra 1800-tallet. De presise linjene synliggjør hvor skarpe og taggete innsjøenes kystlinje er, til forskjell fra naturlige sjøer der landskapet er slepet ned over lang tid.

I møterommet henger to andre kart som fremstiller Balbinasjøen i Brasil, en menneskeskapt innsjø midt i Amazonas’ regnskog, som også ble demmet opp på 1980-tallet. Demningen har i dette slakt kuperte landskapet skapt en innsjø med tusenvis av kunstige øyer. Den stiplede røde linjen i midten beskriver en tenkt reiserute, og referer til myter og forestillinger om vestlige oppdagelsesreisendes ferd gjennom Amazonas’ ugjennomtrengelige jungel.

Torgeir Husevaag (f. 1967) har sin utdannelse fra Statens kunstakademi i Oslo, og bor og arbeider i samme by. Han jobber med tegning, video og installasjon, og har blant annet gjort seg bemerket med sine vakre og poetiske kart. Husevaag har en solid utstillingsvirksomhet og flere offentlige oppdrag og innkjøp bak seg.

Detaljer

Adresse

C.J. Hambros plass 2D,
St. Olavs Plass, 0130 OSLO

Kunstner

Torgeir Husevaag

Ferdigstilt dato

01.03.2020

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Anne Marthe Dyvi
Eirin Støen
Hedevig Anker

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk