LES 2007-2009 (tildelingsrunde 5)

Fagkomiteen har bestått av Kathrine Giæver, Annette Kierulf, Anders Tomren samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO).

Disse 10 institusjonene har fått tildelt kunst:

  • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
  • Politiets utlendingsenhet, Trandum internat
  • Gjøvik tingrett
  • Haugaland tingrett
  • OsloMet – fakultetet for samfunnsvitenskap
  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  • Skatteetaten – Skatt Nord Hammerfest
  • Jæren tingrett
  • Ambassaden i Abu Dhabi
  • Asker og Bærum politidistrikt

KORO arbeider med å publisere alle prosjektene i samlingen. Inntil videre kan du lese om de andre kunstprosjektene i denne tildelingsrunden i publikasjonen «Hva kan kunst i offentlige rom være?» som ble utgitt for å formidle disse.