LES 2013-2015 (tildelingsrunde 8)

Fagkomiteen har bestått av Jan Christensen, Yngvild Færøy og Gerd Elise Mørland / Kari Brandtzæg samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO).

Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6 mill kroner.

Disse 10 institusjonene har fått tildelt kunst:

  • Bodø politi, Bodø
  • Norsk kulturråd, Oslo
  • Norges forskningsråd, Oslo
  • Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger
  • Østfold politi, Sarpsborg
  • Datatilsynet, Oslo
  • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo
  • Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer
  • Gran og Lunner lensmannskontor, Gran
  • Volda og Ørsta lensmannskontor, Ørsta