Statsforvalteren i Rogaland

En serie skulpturer laget av stål fra en revet fabrikk i Canada minner oss på at fabrikkens tidsalder er forbi. Men de brukte materialene handler ikke om tap, men om håp, vitalitet og fornyelse.

 

Om prosjektet

Fra 2009 til 2011 laget Sverre Wyller en serie på 25 skulpturer av rivningsmateriale fra en gammel papirfabrikk i byen Miramichi i Canada, og av disse er to kjøpt inn til Statens hus i Stavanger. Skulpturene er bøyde, vridde, medtatte og formet av fabrikkens tidligere utvendige ståltrapper. Stålets tidligere funksjon er fortsatt synlig, men materialet har fått ny uttrykkskraft etter at det har gjenoppstått som kunstverk.

Kunstprosjektet befinner seg i byggets store atrium, og er godt synlig fra inngangshallen, fra galleriene og kontorene oppover i etasjene. Skulpturen Miramichi #20 er høyreist, men bøyer seg fremover i en slags ærbødig gest til menneskene som kommer forbi. Den andre skulpturen,Miramichi #25, består av en vridd form som er knekt på midten, og ser ut som den er i ferd med å samle krefter for å kunne heve seg oppover mot lyset fra glasstaket over. Gjenreisningen av stålet kan assosieres til menneskekroppens evne til helbredelse og fornyelse.

For å skape et helhetlig grep trekker Wyller også inn ventilasjonskuben i rommet. En av veggene i kuben og taket er malt med en farge som er hentet fra skulpturene, som igjen er hentet fra fabrikkbygningen. Slik oppstår det en leken visuell dialog mellom skulpturene og rommet rundt, og mellom stålets opprinnelige funksjon og dens nye funksjon som kunstverk.

Prosjektet ble ferdigstilt våren 2014 og er ett av ti kunstprosjekter realisert i 8. tildelingsrundeunder kunstordningen for statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg.

Sverre Wyller (f. 1953) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule der Künste, Berlin. Etter mange år i Tyskland og USA overtok han et professorat i maleri ved Statens Kunstakademi i 1996. Wyller arbeider med både maleri og skulptur, og er representert blant annet i Stedelijk Museum i Amsterdam, Moderna Museet i Stockholm, Nasjonalmuseet i Oslo og Rogaland Museum, Stavanger.

 

Detaljer

Adresse

Lagårdsveien 44

Kunstner

Sverre Wyller

Ferdigstilt dato

11.09.2013

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Jan Christensen
Yngvild Færøy
Gerd Elise Mørland , (fra 15. mai 2014)
Kari J. Brandtzæg , (til 15. mai 2014)

Arkitektkontor

Brandsberg-Dahls arkitekter

Byggherre

Statsbygg

Mottakerinstans

Fylkesmannen i Rogaland

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Video

Kunstverk