LES 2021-2022 (tildelingsrunde 12)

Fagkomiteen har bestått av Camila Løw, Robert Johansson (2022), Eli Skatvedt (2021), Anna Katharina Haukeland (KORO) og Elisabeth Tetens Jahn (KORO).

Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og forvaltning: 6 mill kroner. I tillegg er det benyttet allerede innkjøpte verk, ervervet gjennom Kulturdepartementets stimuleringsmidler som følge av covid-19.

Disse institusjonene fikk tildelt kunst:

 • Nytt tinghus i Bodø for Salten tingrett, Salten jordskifterett og Hålogaland lagmannsrett
 • Øvre Buskerud jordskifterett og Hallingdal tingrett
 • Trondenes tingrett samt Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
 • UiS / Musikkhuset i Bjergsted, fakultet for utøvende kunstfag
 • Norges grønne fagskole Vea
 • Oslo Met
 • EISCAT Radar Svalbard
 • Diamanten skole for elever med døvblindhet/Statsped
 • Helsedirektoratet
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo
 • Nic Waals Institutt
 • Bufetat region vest
 • NAV Lillestrøm
 • Helfo Mo i Rana
 • Helfo kontroll Fredrikstad
 • Den norske ambassaden i Athen
 • Nobels fredssenter
 • Brønnøysundregistrene