Den norske ambassaden i Athen

I Tyra Tingleffs store lerreter slynger fargerike former seg rastløst om hverandre. Malerienes frimodige titler eliminerer ethvert tilløp til selvhøytidelighet.

"Wake up alone!" og On something vast. It reaches, Tyra Tingleff. Fotograf: Christina Sordina

Om prosjektet

I de store lerretene til Tyra Tingleff flyter én abstrakt form over i den neste – hvor begynner én, hvor slutter  en annen? Dybden i billedrommet er forvirrende, og marmorerte eller nedskrubbede fargefelter beveger seg i rastløs rundgang.

Holdningen bak disse bildene, oftest komponert for stående format og malt i olje på ubehandlet lerret, slekter på punkens tempo og angrepslyst. De uttrykker viljestyrke og et bevisst og lidenskapelig forhold til farger – mange farger. Tingleff er en erfaren kolorist og søker konstant etter de mest interessante sammenstillingene, alltid bevisst på den overhengende risikoen for at et maleri kan bli for vakkert og forførende for sitt eget beste.

Oljemalingen er kraftig tynnet ut med terpentin, og under arbeidet settes pigmentene i bevegelse rundt på det horisontalt plasserte lerretet slik at marmorering oppstår. Arbeidet er fysisk tungt, og en assistent må til for å løfte og helle på de største av lerretene. Videre skrubbes og gnis overflatene vekk fra utgangspunktet sitt (og vekk fra det ryddige og i overkant appellerende), og runde for runde får overflaten nye lag og avleiringer. Kunstneren jobber med temperament og intuisjon, og det ferdige verket ser sjelden ut som skissen.

På en lang liste i telefonen sin samler Tingleff kontinuerlig inn titler til framtidige verker. Disse frasene eller fragmentene er små tidsbilder fra et visst punkt i kunstnerens liv. De kan være utsagn hun har overhørt, bruddstykker av sangtekster, eller replikker fra filmer. De tjener ikke som kommentarer eller forklaringer til maleriene, men fungerer snarere som akkompagnerende snutter. De kan være humoristiske, men ikke dermed uviktige – denne kunstneren vet godt at jokeren er den smarteste ved hoffet. Titlene er ment som et viktig og inviterende attributt ved verkene, og de vitner om en opphavskvinne som ikke  selvhøytidelig selv når kunsten tas på største alvor.

Tingleff rendyrker maleriet, og jobber ikke i andre teknikker. Hun er av kunstnerfamilie, og hadde en oppvekst der kunsten med selvfølgelighet hadde verdi og prioritet. I uttrykk kan maleriene hennes sies å stå i historisk arv til den abstrakte ekspresjonismen og kunstnere som Helen Frankenthaler. Selv er hun opptatt av malere som Agnes Martin og Joan Mitchell, men da først og fremst på grunn av deres hengivenhet til det konsentrerte, kunstneriske arbeidet på atelieret. Ulikt mange av sine kolleger, er hun ikke interessert i å ta inn nyere teknologi i arbeidsprosessen, og jobber skjermfritt. Dette kunstnerskapet vitner om at du likevel kan være et barn av din samtid fullt ut, fordi det menneskelige behovet for å forstå oss selv og for å berøres er noe som aldri blir utdatert.

Tyra Tingleff (1984) studerte ved Kunstakademiet i Bergen, Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Royal College of Art i London. Hun har hatt separatutstillinger ved blant andre Kunstnerforbundet i Oslo, ChertLüedde Gallery i Berlin og The Sunday Painter Gallery i London. Kunstnermonografien Of Course I´m Not Sorry ble utgitt av Mousse Publishing House i 2022.

Detaljer

Adresse

Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athen, Hellas

Fylke

Utlandet

Kunstner

Tyra Tingleff

Ferdigstilt dato

15.11.2022

Prosjektleder

Anna Katharina Haukeland
Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Camilla Løw
Robert Johansson
Eli Skatvedt , (høsten 2021)

Arkitektkontor

GFRA architecture

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk