Helfo i Fredrikstad

Helfo i Fredrikstad har fått to verk av kunstneren Jan Freuchen til sine sosiale soner.

LAMBDA, Jan Freuchen. Fotograf: ©Mats Linder

Om prosjektet

Jan Freuchen tilhører en generasjon norske samtidskunstnere som på 2000-tallet markerte en ny-konseptuell retning. Han arbeider hovedsakelig med skulptur og installasjon, tegning, collage og maleri, og skriver også essays og gir ut bøker. Hans kunstneriske prosess omfatter ofte hybride og flertydige betraktningsmåter og metoder. Tradisjonelle kategorier løses opp og settes sammen i nye konstellasjoner, som midt i alvoret ofte har et underfundig og humoristisk tilsnitt.

De to verkene Forward-looking Statement, et relieff av pigmentert betong, og skulpturen Lambda laget av betongmaterialet jesmonite, beveger seg begge i spennet mellom det digitale og det analoge og kan leses på flere måter.

Forward-looking Statement inngår i en serie verk som er laget både som malerier og som betongrelieffer. De ble opprinnelig vist på utstillingen «Seeable/Sayable», Kunstnernes Hus 2016, som del av en større installasjon. Felles for verkene i serien er at de tar utgangspunkt i standardiserte skriv og introduksjonen til store selskapers årsrapporter, såkalte ‘Forward-looking Statements’. Disse økonomiske spådommer og fremtidsutsikter er ofte betinget av en rekke forutsetninger som f.eks. politisk og samfunnsmessig stabilitet og fravær av naturkatastrofer, epidemier og krig osv. Avhengigheten av disse ytre faktorer og hva som skal til for at vårt nuværende økonomiske og sosiale system opprettholdes, viser samtidig til systemets iboende skjørhet. Tatt ut av sin sammenheng og inn i en kunstkontekst gis tekstene en poetisk form. Sammenstillingen av de konkrete utsagn om fremtidsutsikter med referanser til eldgamle leir- og steintavler fra Mesopotamia og Moses, viser hvordan visjoner fort kan slå sprekker.

Verket Lambda ble opprinnelig vist på separatutstillingen «Skjermdump» på Norsk Billedhoggerforening i 2019 og er avstøpninger av laptoper i en stabel. Den digitale «sfæren» har blitt til skulptur. Det som for kort tid siden var topp moderne teknologi, er her omgjort til et slags arkaisk skulpturfragment. Søylen er trolig det eldste og mest brukte formen for minnesmerke og markør av hva mennesket oppfatter som viktig – her fremstilt som en forsteinet «minnepinne» for fremtiden.

Jan Freuchen (f. 1979) har sin utdanning fra Kunsthøyskolen i Bergen og Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Frankfurt am Main, Tyskland. Hans verk har bl.a. vært vist på Kristiansand Kunsthall, Kunstnerforbundet, Oslobiennalen, Nasjonalmuseet, Oslo, Kunstnernes Hus Hordaland Kunstsenter, Bergen, Tromsø kunstforening og Fotogalleriet, Oslo. Offentlige oppdrag omfatter bl.a. det nye Livsvitenskapsbygget, UiO, Bybanen i Bergen, Nasjonale Turistveger, Atlanterhavsvegen, Politihuset i Tromsø, Kristiansand Rådhus, Den norske ambassaden i Venezuela og Høgskolen i Oslo. Han er kjøpt inn av bl.a. Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum, Norges Bank og KORO.

Detaljer

Adresse

Dokka 6, 1671 Kråkerøy.

Fylke

Viken

Kunstner

Jan Freuchen

Ferdigstilt dato

08.06.2022

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Anna Katharina Haukeland
Camilla Løw
Robert Johansson , 2022
Eli Skatvedt , 2021

Arkitektkontor

Griff Arkitektur

Byggherre

Værste AS

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for besøkende

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk