Nasjonalt minnested etter 22. juli i det nye regjeringskvartalet

Det skal etableres et permanent, nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011. KORO har fått i oppdrag å lede arbeidets første fase. Etter en åpen internasjonal prekvalifisering og en lukket konkurranse skal det kåres et endelig vinnerforslag i 2025.

The core group: André Gali, Trude Schjelderup Iversen and Mari Magnus. Foto: Niklas Hart.

Om prosjektet

(Information in English)

 

Torsdag 6. juni ble ti skisseforslag til nytt nasjonalt minnested i regjeringskvartalet lagt frem på et åpent heldagsseminar på Nasjonalmuseet. Se skisseforslagene her.

Bakgrunn 

Bombeangrepet i Oslo og massedrapene på Utøya 22. juli 2011 er de verste terrorhandlingene i Norge i fredstid. Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet og 69 mennesker ble drept på AUFs sommerleir på Utøya, de fleste av disse var ungdommer. Mange flere ble skadet og utsatt for akutt livsfare i regjeringskvartalet og på Utøya. Ødeleggelsene var enorme. 

Angrepene var politisk motiverte og utført av en høyreekstrem, norsk terrorist. De var rettet mot grunnleggende demokratiske institusjoner, mot Arbeiderpartiet spesielt og politisk engasjert ungdom på AUFs sommerleir. Grusomhetene i terroristens handlinger savner sidestykke i norsk historie. 

I tiden som fulgte oppsto det spontane minnesteder og minnemarkeringer der folk la ned blomster, bilder og små gjenstander til minne om de døde. I 2012 bestemte regjeringen at det skulle etableres offisielle minnesteder i Hole kommune og regjeringskvartalet, som hedret de døde, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige etter angrepene. Et midlertidig minnested ble åpnet i regjeringskvartalet i 2018. Minnestedet ved Utøyakaia i Hole kommune ble ferdigstilt våren 2022. KOROs tidligere oppdrag om minnesteder ble avsluttet i 2017. Du kan lese mer om prosessen her. 

Oppdraget 

KORO har fått i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å utvikle et forprosjekt for permanent nasjonalt minnested med sikte på å etablere dette i regjeringskvartalet. Her kan du lese oppdragsbrevet fra KDD. I juni 2023 fikk KORO oppdatert oppdragsbrev fra KDD, dette kan du lese her. 

Minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvold plass ved siden av den nye inngangspaviljongen til 22. juli-senteret. Sammen med minne- og læringssenteret vil minnestedet bli en del av det nye regjeringskvartalet. Det nye minnestedet skal være tilgjengelig hele døgnet og skal være egnet for markeringer. Navnene til de 77 drepte skal være en del av minnestedet.  

Oppdraget gjennomføres som en kunstkonkurranse med åpen prekvalifisering og påfølgende lukket konkurranse i to trinn. 

18. september 2023 utlyste KORO en åpen prekvalifisering med frist 1.november 2023.

Det kom inn 220 søknader innen fristen.

Disse inviteres til å lage forslag til minnested

5. og 6. desember 2023 møttes juryen for å beslutte hvilke ti kunstnere som går videre til konkurransens første trinn. Dette er de utvalgte:

 • Anna Daniell
 • A K Dolven og Cathrine Vigander
 • Beate Hølmebakk og Per Tamsen
 • Henning Sunde, Hanne Tyrmi og Rainer Stange
 • Kjetil Trædal Thorsen og Jorunn Sannes
 • Marianne Heier
 • Matias Faldbakken
 • Merete Røstad og Jad El Khoury
 • Monica Narula, Jeebesh Bagchi og Shuddhabrata Sengupta (Raqs Media Collective)
 • Sumayya Vally og Suzanne Lacy

Sandra Mujinga søkte opprinnelig sammen med Thorsen og Sannes, men har per mai 2024 trukket seg fra konkurransen grunnet manglende kapasitet.

Les mer om deltagerne her

6. juni 2024 presenterte de ti deltakerne sine ideer for hvordan et nytt nasjonalt minnested i regjeringskvartalet kan bli på et åpent heldagsseminar på Nasjonalmuseet.

Les mer om skisseforslagene her og se seminaret i sin helhet her.

Jury

Vinnerforslaget velges av en tverrfaglig jury som vil består av minnefaglig og kunstfaglig kompetanse samt relevante interessegrupper og berørte.

 • Marianne Borgen (leder, f.1951), tidligere ordfører i Oslo (2015-2023)
 • Mohamed Abdi (f.1986), lærer og skribent
 • Regitze Schäffer Botnen (f.1994), sentralstyremedlem i Støttegruppen for 22.juli
 • Mathias Danbolt (f.1983), professor ved Københavns universitet
 • Lena Fahre (f.1968), direktør for 22.juli-senteret
 • Ingeborg Hjort (f.1977), faglig leder på Falstadsenteret
 • Nora Ceciliedatter Nerdrum (f.1978), seksjonsleder/ kurator i KORO
 • Camille Norment (f.1970), kunstner
 • Trude Schjelderup Iversen (f.1974), seniorkurator i KORO
 • Fabian Wahl Sandvold (f. 2000), sentralstyremedlem i AUF
 • Hege Maria Eriksson (f. 1969), direktør i Statsbygg (til mars 2024)
 • Øystein Rø (f. 1978), arkitekt og partner i Transborder Studio (fra april 2024)

Forankring, medvirkning og kunnskap 

I oppdragsbrevet fra KDD står det: “Når nasjonalt minnested i hovedstaden skal etableres, er det svært viktig med et grundig og målrettet medvirknings- og forankringsarbeid. Prosessen blir en del av fortellingen til fremtidige generasjoner om nasjonens reaksjoner etter 22. juli 2011.”  

Arbeidet med minnestedet skal romme en inkluderende og involverende prosess med rom for reaksjoner og offentlig samtale. Nasjonal støttegruppe etter 22. juli og AUF skal involveres på egnet måte underveis og peke ut hvert sitt jurymedlem. KORO vil også ha tett kontakt med ansatte i regjeringskvartalet gjennom hele oppdraget.  

Arbeidet vil også romme en offentlig “utside” i form av en kunnskapsserie der vi innhenter og deler kunnskap som oppleves åpen og relevant for offentligheten og kunstfeltet, og som gir kunnskap til prosjektet. Gjennom kunnskapsserien vil relevante fagaktører innen minnestedsfeltet dele sitt arbeid og slik styrke den offentlige bevisstheten og samtalen om hva et minnested kan være i dag.

Foredragsserien, som har fått den overordnede tittelen Memorials and society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser, ble lansert 21. september, kl. 9-13, på Deichman Bjørvika. Det er mer informasjon om programmet på denne siden.

Program for forprosjekt

KORO har laget et program for forprosjekt som vil bli en viktig del av konkurranse-grunnlaget. Programmet var på høring i perioden 26. juni til 1. september 2023, og er justert etter innspill. Her settes rammene for hvordan KORO skal gjennomføre oppdraget vi har fått. 

Programmet kan du laste ned her (pdf)!

Ta kontakt 

Vi ønsker å legge til rette for en god og åpen dialog med publikum der terskelen er lav for å kontakte oss med spørsmål og innspill. Du kan kontakte prosjektleder Mari Magnus på epost: mm(at)koro.no  

Andre nyttige lenker:  

På Statsbyggs hjemmeside finner du informasjon om byggeprosjektet. På denne siden finner du informasjon om andre kunstprosjekter KORO utvikler i regjeringskvartal. 

Detaljer

Adresse

Johan Nygaardsvolds plass, Oslo  

Fylke

Oslo

Prosjektleder

Mari Magnus , KORO

Kurator

Trude Schjelderup Iversen , KORO

Informasjon og formidling

André Gali , KORO

Jury

Marianne Borgen , Juryens leder
Mohamed Abdi , lærer og skribent
Regitze Schäffer Botnen , Støttegruppen for 22.juli
Mathias Danbolt , professor ved Københavns universitet
Øystein Rø , arkitekt
Lena Fahre , 22.juli-senteret
Ingeborg Hjort , Falstadsenteret
Trude Schjelderup Iversen , KORO
Nora Ceciliedatter Nerdrum , KORO
Camille Norment , kunstner
Fabian Wahl Sandvold , sentralstyremedlem i AUF

Oppdragsgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet 

Program

Kunst til andre offentlige arenaer

Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser

Som del av arbeidet med nasjonalt minnested etter 22. juli i regjeringskvartalet, arrangerer KORO en serie fagseminarer, forelesninger og samtaler som skal belyse problemstillinger minnesteder, monumenter og minneverk møter i dag.

Under kan du se opptak fra serien.

Ti skisseforslag til nytt minnested etter 22. juli

Torsdag 6. juni presenterte ti kunstnere/arkitekter/grupper skisseforslag til nytt nasjonalt minnested etter 22. juli på et åpent seminar på Nasjonalmuseet. Opptak fra seminaret.

Multidirectional Memorials

Opptak fra fagseminar 21. september 2023 på Deichman Bjørvika med Mathias Danbolt, Jørgen Watne Frydnes, Trude Schjelderup Iversen, Mari Magnus, Camille Norment og Mechtild Widrich.

 

Performative Memorials

Opptak fra fagseminar 10. november 2023 på Nasjonalbiblioteket med Anne Lene Andersen, Mathias Danbolt, Suzanne Lacy, Outi Pieski og Trude Schjelderup Iversen.

Social Memorials

Opptak fra fagseminar 15. mars 2024 på Litteraturhuset i Oslo med Britta Marakatt-Labba, Esther Shalev-Gerz, Cathrine Thorleifsson, Mathias Danbolt og Trude Schjelderup Iversen.