Nasjonalt minnested etter 22. juli i det nye regjeringskvartalet

Det skal etableres et permanent, nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011. KORO har fått i oppdrag å lede arbeidets første fase. Etter en åpen internasjonal prekvalifisering og en lukket konkurranse skal det kåres et endelig vinnerforslag i 2025.

Minnestedet skal ligge foran Høyblokka på Johan Nygaardsvoldsplass, til høyre for Lindealleen. Illustrasjon: Statsbygg/team Urbis.

Om prosjektet

Bakgrunn

Bombeangrepet i Oslo og massedrapene på Utøya 22. juli 2011 er de verste terrorhandlingene i Norge i fredstid. Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet og 69 mennesker ble drept på AUFs sommerleir på Utøya, de fleste av disse var ungdommer. Mange flere ble skadet og utsatt for akutt livsfare i regjeringskvartalet og på Utøya. Ødeleggelsene var enorme.

Angrepene var politisk motiverte og utført av en høyreekstrem, norsk terrorist. De var rettet mot grunnleggende demokratiske institusjoner, mot Arbeiderpartiet spesielt og politisk engasjert ungdom på AUFs sommerleir. Grusomhetene i terroristens handlinger savner sidestykke i norsk historie.

I tiden som fulgte oppsto det spontane minnesteder og minnemarkeringer der folk la ned blomster, bilder og små gjenstander til minne om de døde. I 2012 bestemte regjeringen at det skulle etableres offisielle minnesteder i Hole kommune og regjeringskvartalet, som hedret de døde, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige etter angrepene. Et midlertidig minnested ble åpnet i regjeringskvartalet i 2018. Minnestedet ved Utøyakaia i Hole kommune ble ferdigstilt våren 2022.

Oppdraget

KORO har fått i oppdrag fra Kommunal- og distrikts departementet (KDD) å utvikle et forprosjekt for permanent nasjonalt minnested med sikte på å etablere dette i regjeringskvartalet. Det nasjonale minnestedet etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 vil bli et viktig og betydningsfullt sted der vi som samfunn kan samles og minnes. Minnestedet skal skape rom for individuelle og kollektive refleksjoner og engasjement, i dag og i fremtiden.

Oppdraget skal gjennomføres som en kunstkonkurranse med åpen prekvalifisering og påfølgende lukket konkurranse i to trinn.  Konkurransen skal åpne for et mangfold av løsningsforslag, og prosessen skal sikre at minnestedet har kunstnerisk integritet og er et bidrag til hvordan vi som samfunn minnes og reflekterer over 22. juli på en kompleks måte.

Minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvold plass ved siden av den nye inngangspaviljongen til 22. juli- senteret. Sammen med minne- og læringssenteret vil minnestedet bli en del av det nye regjeringskvartalet.

Det nye minnestedet vil erstatte det midlertidige minnestedet i Lindealleen fra 2018.

Kunnskapsserie

Åpenhet underveis og et godt formidlings- og forankringsarbeid er viktige forutsetninger for at vi lykkes i dette arbeidet. Hele prosessen, skal romme en inkluderende og involverende prosess med rom for reaksjoner og offentlig samtale. For å ivareta dette skal prosjektet omfatte en kunnskapsdimensjon. Ved å innhente og dele kunnskap som oppleves åpen og relevant for offentligheten og kunstfeltet, og som gir kunnskap til prosjektet.

Arbeidet med det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet skal også romme en offentlig “utside” i form av en kunnskapsserie som inviterer ledende nasjonale og internasjonale fagprofiler (kunstnere, arkitekter, forskere, kritikere) til å dele sitt arbeid og slik styrke den offentlige bevisstheten og samtalen om hva et minnested kan være i dag.

Med tittelen Memorials in the 21st Century: Expectations, Negotiations and Contemporary Art(-iculations), skal kunnskapsserien invitere interesserte til å møte relevante fagaktører innen minnestedsfeltet.

Arrangementene skal finne sted i fortrinnsvis egne lokaler i Oslo, men enkeltarrangement kan finne sted på egnet geografisk sted, og i lokaler som har større plass.

Oppstart for kunnskapsserien er lagt til våren 2023.

 

KOROs tidligere oppdrag om minnesteder ble avsluttet i 2017. Du kan lese mer om prosessen her.

Prosjektet vil bli en del av det nye regjeringskvartalet. På prosjektsiden for regjeringskvartalet kan du lese mer om det.

På Statsbyggs hjemmeside finner du informasjon om byggeprosjektet.

22. juli-senteret er et nasjonalt minne- og læringssenter som formidler kunnskap om  22. juli 2011. Les mer om dem her.

Oppdraget er gitt KORO av Kommunal- og distriktsdepartementet. Oppdragsbrevet kan du lese her (pdf).

Detaljer

Adresse

Johan Nygaardsvolds plass, Oslo  

Fylke

Oslo

Kurator

Trude Schjelderup Iversen , KORO

Prosjektansvarlig

Mari Magnus , KORO

Oppdragsgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet 

¨
Varighet

permanent

Tilgjengelighet

offentlig  tilgjengelig

Program

Kunst til andre offentlige arenaer

Milepæler

Høst 2022


Planleggingsfase

Vår 2023


Kunstplanen utarbeides

Høst 2023


Åpen utlysning

Vår 2024


Lukket konkurranse del 1

Høst 2024


Lukket konkurranse del 2

Vår 2025


Kåring av vinner