Høyblokka i Regjeringskvartalet (arkivebilde). Foto: Norsk Teknisk Museum
Aktuelt

Invitasjon til åpen prekvalifisering:
Nasjonalt minnested
etter 22. juli

KORO inviterer kunstnere og arkitekter til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme et permanent, nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011 i regjeringskvartalet.
Søknadsfristen gikk ut 01.11.2023

(Information in English)

KORO har fått i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for det nasjonale minnestedet etter 22. juli i regjeringskvartalet. Forprosjektet har form av en konkurranse i to trinn med åpen prekvalifisering. Fra og med 18. september kan alle kunstnere og arkitekter som ønsker det, sende inn søknad til prekvaliseringen.  Søknadsfristen gikk ut 01.11.2023

Frist for å søke er satt til 1. november 2023. KORO vil innstille kvalifiserte deltagere for en tverrfaglig jury som vil bestå av:

 • Marianne Borgen (leder, f.1951), tiltrer juryen etter at hun går av som ordfører i Oslo
 • Mohamed Abdi (f.1986), lærer og skribent
 • Regitze Schäffer Botnen (f.1994), sentralstyremedlem i Støttegruppen for 22.juli
 • Mathias Danbolt (f.1983), professor ved Københavns universitet
 • Hege Maria Eriksson (f.1969), direktør i Statsbygg
 • Lena Fahre (f.1968), direktør for 22.juli-senteret
 • Ingeborg Hjort (f.1977), faglig leder på Falstadsenteret
 • Trude Schjelderup Iversen (f.1974), seniorkurator i KORO
 • Nora Ceciliedatter Nerdrum (f.1978), seksjonsleder/ kurator i KORO
 • Camille Norment (f.1970), kunstner
 • Fabian Wahl Sandvold (f. 2000), sentralstyremedlem i AUF

Mer informasjon om juryen finner du her (pdf)

Juryen er oppnevnt av KOROs direktør etter dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet. Juryen har sitt første møte i desember for å vurdere KOROs innstilling av deltagere til konkurransens første fase, etter den åpne prekvalifiseringen. Juryarbeidet vil pågå frem til våren 2025, da det endelige vinnerforslaget blir bestemt.

Følgende kvalifikasjonskrav gjelder:

-> Hovedsøker må ha formell kunstfaglig eller arkitekturfaglig kompetanse i form av utdannelse, eller tilstrekkelig relevant praksis. Dette dokumenteres gjennom CV og portefolio/referanseprosjekter.

-> Hovedsøker må beherske norsk eller engelsk: Besvarelser må leveres på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

Deltagere må ha mulighet til å følge konkurransens milepæler. Legg spesielt merke til obligatorisk oppstartsseminar 10-12. januar 2024.

Hva skal leveres nå?

NB: Fristen gikk ut 1. november 2023.

Vi oppfordrer til å lese hele dokumentet Invitasjon til åpen prekvalifisering – Nasjonalt minnested etter 22. juli før du søker (åpnes som pdf). Her finner du all relevant informasjon.

Søknad om prekvalifisering skal fylles ut elektronisk og inneholde:

 1. Motivasjonsbrev: beskriv din interesse og egnethet for oppgaven. Teksten skal være på maks 1 side/4000 tegn.
 2. Beskrivelse av kompetanse.  Dersom dere er en gruppe, skal sammensetningen begrunnes.  Teksten skal være på maks 2000 tegn. Det skal også leveres CV.  (Dersom dere har satt sammen en gruppe skal kompetanse hos samtlige leveres).
 3. Utvalgte, referanseprosjekter (maks 3 per deltager) og en kort begrunnelse av prosjektenes relevans for oppdraget. Hva som anses som relevante referanseprosjekter kan fortolkes i vid forstand. Referanseprosjekter skal oppgis samlet i en pdf, og størrelse på vedlegg må ikke overstige totalt 12 MB.

NB: Det skal ikke leveres noe skissemateriale eller forslag til utforming nå.

Resultatet av prekvalifiseringen vil bli publisert på KOROs hjemmeside. Kun de som blir prekvalifisert vil få direkte svar fra KORO.

Nyttige opplysninger

Konkurransetrinn 1:

Honorar: De 10 deltagerne i konkurransens trinn 1 honoreres med 90 000,- hver. Honoraret er fast uavhengig om deltager er enkeltperson eller gruppe.  Reise og opphold til obligatoriske samlinger dekkes. Dersom deltager er en gruppe dekkes reise og opphold for én person per gruppe.

Konkurransetrinn 2:

Honorar: De 3 deltagere i konkurransens trinn 2 honoreres med 100 000,- hver. Honoraret er fast uavhengig om deltager er enkeltperson eller gruppe. Reise og opphold til obligatoriske samlinger dekkes. Dersom deltager er en gruppe dekkes reise og opphold for én person per gruppe.

Vinnerforslaget kåres av juryen og videreutvikles til forprosjektnivå.

Når forprosjektet er levert vil Kommunal- og distriktsdepartementet beslutte modell for gjennomføring og bygging.

Det er ikke stilt noen krav om åpningsdato, eller tidspunkt for ferdigstillelse.  

Det er satt en foreløpig økonomisk ramme på 50 millioner kroner for gjennomføringsfasen, altså byggingen av minnestedet.

-> Mer informasjon om fremdriftsplan og konkurransen finner du i utlysningen som kan lastes ned her (pdf).

For spørsmål om utlysningen og oppdraget, kontakt:

Mari Magnus (prosjektleder): mm@koro.no
Trude Skjelderup Iversen (kurator): ti@koro.no
André Gali (formidling): ag@koro