Minnestedet skal ligge foran Høyblokka på Johan Nygaardsvoldsplass, til høyre for Lindealleen. Illustrasjon: Statsbygg/team Urbis
Aktuelt

Har du innspill til arbeidet med nasjonalt minnested etter 22. juli?

Det skal etableres et permanent, nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011 i det nye regjeringskvartalet. KORO har fått i oppdrag å lede arbeidets første fase og ønsker innspill til dette.

Minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvold plass ved siden av den nye inngangspaviljongen til 22. juli-senteret. Sammen med minne- og læringssenteret vil minnestedet bli en del av det nye regjeringskvartalet.

Oppdraget skal gjennomføres som en konkurranse med åpen prekvalifisering og påfølgende lukket konkurranse i to trinn. 

Prosjektet er i oppstartsfasen og i dokumentet «Program for forprosjekt» settes rammene for hvordan KORO vil gjennomføre oppdraget. Dokumentet sendes nå på høring slik at alle som ønsker kan uttale seg til det.

Denne siden er oppdatert 15. september 2023. Program for forprosjekt er nå fastsatt og kan leses i sin endelige versjon her! Takk til alle som kom med konstruktive innspill!

Har du innspill?

Alle berørte og interesserte kan uttale seg om programmet. Innspill sendes skriftlig til KORO innen 1.9.2023.

Innspill sendes til post (at) koro.no med prosjektleder Mari Magnus mm (at) koro.no som kopimottager. Merk gjerne e-posten med «nasjonalt minnested etter 22. juli».

Alle typer innspill er velkomne, men vi ønsker særlig innspill til foreslått prosess, hvordan du vil bli involvert og få informasjon underveis. Skriftlige innspill til KORO er i utgangspunktet offentlige, med mindre de inneholder sensitive opplysninger (disse vil eventuelt bli sladdet).

KORO vil vurdere alle innspill og justere programmet før den endelig godkjennes av KOROs direktør Sigurd Sandmo.

Har du spørsmål?

Spørsmål om dette dokumentet eller prosjektet kan rettes til prosjektleder Mari Magnus: telefon: 41 46 28 49, e-post: mm (at) koro.no

Se KOROS prosjektside for mer informasjon. Denne vil oppdateres underveis i prosjektet.