Mari Magnus

Prosjektleder, kunstseksjonen
414 62 849

Prosjektleder for nasjonalt minnested etter 22. juli i regjeringskvartalet.

Mari Magnus er utdannet landskapsarkitekt og har jobbet med prosjektering,  kommunal planlegging, by- og stedsutvikling, statlige byggeprosjekter, medvirkning og brukerprosesser. Mari Magnus er ansatt i Statsbygg og hospiterer i KORO for å jobbe med nasjonalt minnested etter 22. juli.