Aktuelt

Åpent seminar: Ti skisseforslag til nytt nasjonalt minnested for 22. juli

Torsdag 6. juni inviterer KORO til åpent heldagsseminar på Nasjonalmuseet, hvor ti kunstnere/arkitekter/grupper presenterer sine ideer for hvordan et nytt nasjonalt minnested i regjeringskvartalet kan bli.

Det skal etableres et permanent, nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011. KORO har fått i oppdrag å lede arbeidets første fase. 

Etter en åpen prekvalifisering med 220 søkere ble ti kunstnere/arkitekter/grupper invitert til å utforme skisseforslag til minnestedet. KORO inviterer nå til seminar der de ti forslagene blir presentert. Seminaret holdes på Nasjonalmuseet 6. juni kl. 9.00–16.00.  

Skisseforslagene vil bli presentert av de de ti deltakerne, som er: 

 • Anna Daniell (kunstner) 
 • A K Dolven (kunstner) og Cathrine Vigander (Element arkitekter)   
 • Beate Hølmebakk og Per Tamsen (Manthey Kula arkitekter) 
 • Henning Sunde (Rodeo arkitekter), Hanne Tyrmi (kunstner) og Rainer Stange (Bokemo) 
 • Kjetil Trædal Thorsen og Jorunn Sannes (Snøhetta)
 • Marianne Heier (kunstner) 
 • Matias Faldbakken (kunstner) 
 • Merete Røstad (kunstner) og Jad El Khoury (kunstner og arkitekt) 
 • Raqs Media Collective: Monica Narula, Jeebesh Bagchi og Shuddhabrata Sengupta 
 • Sumayya Vally (Counterspace Architecture) og Suzanne Lacy (kunstner) 

Les mer om deltakerne her

Deltagerne på befaring i Regjeringskvartalet 12. januar 2024. Foto: Niklas Hart.

Arrangementet vil gi et verdifullt innblikk i hvordan de ti deltakerne arbeider og tenker, og hvordan de ser for seg at et minnested kan håndteres kunstnerisk i dag. 

Seminaret er gratis og åpent for alle, og vil også bli strømmet. Det er ingen påmelding til arrangementet, men et begrenset antall plasser. Etter seminaret vil forslagene legges ut på koro.no. 

I løpet av sommeren vil juryen vurdere hvilke grep, konsept eller forslag til utforming de har mest tro på som løsning på oppdraget. I september vil tre deltakere inviteres til å videreutvikle og konkretisere prosjektene sine. I mars 2025 vil juryen kåre et vinnerforslag.  

Seminaret inngår i serien Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser.

Bakgrunn

På oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) utfører KORO et forprosjekt for permanent nasjonalt minnested for 22. juli. Minnestedet skal etableres i det nye regjeringskvartalet.   

I september 2023 ble det lyst ut en åpen prekvalifisering for oppdraget. 220 søkere meldte sin interesse, og av disse ble ti enkeltindivider/grupper av kunstnere og arkitekter valgt ut til å levere forenklede skisseforslag.

Over to samlinger har deltakerne besøkt Utøya, 22. juli-senteret og Sundvollen hotell. De har møtt overlevende og etterlatte etter terrorangrepet, AUF, støttegruppen for 22. juli, samt relevante fagfolk og ansatte i departementene.

Etter presentasjonen av de ti skisseforslagene 6. juni skal juryen velge tre forslag som videreutvikles, og deretter kåre en vinner. Juryen ledes av tidligere ordfører i Oslo Marianne Borgen. 

Juryen består av:

 • Marianne Borgen (leder, f.1951), tidligere ordfører i Oslo (2015–23) 
 • Mohamed Abdi (f.1986), lærer og skribent 
 • Regitze Schäffer Botnen (f.1994), sentralstyremedlem i Støttegruppen for 22.juli 
 • Mathias Danbolt (f.1983), professor ved Københavns universitet 
 • Lena Fahre (f.1968), direktør for 22.juli-senteret 
 • Ingeborg Hjort (f.1977), faglig leder på Falstadsenteret 
 • Nora Ceciliedatter Nerdrum (f.1978), seksjonsleder/ kurator i KORO 
 • Camille Norment (f.1970), kunstner 
 • Trude Schjelderup Iversen (f.1974), seniorkurator i KORO 
 • Fabian Wahl Sandvold (f. 2000), sentralstyremedlem i AUF 
 • Øystein Rø (f. 1978), arkitekt og partner i Transborder Studio (fra april 2024)

Les mer om arbeidet med nasjonalt minnested etter 22. juli i det nye regjeringskvartalet.

For mer informasjon, kontakt:

Nina Frang Høyum, leder for kommunikasjon og formidling i KORO / nfh@koro.no

Mari Magnus, prosjektleder for nasjonalt minnested etter 22. juli / mm@koro.no