Nora Ceciliedatter Nerdrum

Leder for kunstseksjonen og kurator
900 82 133

Nora C. Nerdrum har mange års erfaring som kurator fra ulike deler av kunstfeltet. Siden hun ble ansatt i KORO i 2014, har hun gjennomført prosjekter i ulike offentlige sammenhenger. Flere av disse har dannet grunnlaget for en praksisbasert utforskning av kuratorens rolle i realiseringen av kunst i offentlige rom. Fra 2015 fungerte hun som faglig leder og koordinator for det kunstfaglige arbeidet i KORO, og fra 2019 leder hun kunstseksjonen. Nerdrum er utdannet kunsthistoriker, og skrev hovedfag ved Universitetet i Oslo om den politisk engasjerte nyavantgarden på 1960–70-tallet i Norge. Hun har også en mastergrad i Visual Culture fra England med en kritisk studie av TV-mediets potensiale som forum for samtidskunst. Nerdrum har virket som kritiker og skribent, og har styreverv i kunstkritikk.no og norsk kuratorforening.