Suzanne Lacy foreleser i Oslo. Del av Critical Issues-serien som ble arrangert av KORO i perioden 2013-2016. Foto: KORO
Aktuelt

Velkommen til fagseminaret Performative Memorials

KORO inviterer til seminar om performative minnesteder 10. november kl. 9-13 på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Dette er det andre seminaret i serien Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser som arrangeres parallelt med arbeidet med det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet.

Bidragsytere er Anne Lene Andersen, Mathias Danbolt, Suzanne Lacy, Outi Pieski og Trude Schjelderup Iversen og dette er noen av spørsmålene fagseminaret vil belyse:

– Hvordan har «performative memorials» skapt et åpnere rom for følelser og kroppens rolle i minnebearbeiding?

– Hva skiller «performative memorials» fra sosiale og relasjonelle monumenter og minnesteder?

Program:

Kl. 09.00-09.15: kaffe og ankomst

Kl. 09.15 Trude Schjelderup Iversen: Introduksjon til serien og foreleserne

Kl. 9.35 Suzanne Lacy: Performative Memorials

Kl. 10.30 – 10.45 Kaffe/frukt

Kl. 10.50 Anne Lene Andersen: Minne og læring i 22. juli-senteret – Minneutrykk på tvers av landegrenser

Kl. 11.35 Outi Pieski: Radical softness of Rematriation

Kl. 12.15 Mathias Danbolt oppsummerer seminaret

kl. 12.30-13.00 Lunsj og mingling

Bidragsytere

Anne Lene Andersen, Fagansvarlig for Dokumentasjon og utstilling og samlingsansvarlig ved 22. juli-senteret.

Anne Lene Andersen er kulturminneforvalter med vanskelig kulturarv og minnekultur som spesialfelt. Andersen skrev masteroppgaven Stedets makt: Utøya – et møtested mellom før og nå (2014). Hun har jobbet ved 22. juli-senteret siden 2015, og var faglig leder ved 22. juli-senteret i perioden 2015-2019.

Mathias Danbolt er professor i kunsthistorie ved Københavns Universitet og leder av forskningsprosjektene «The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art Histories» (Carlsbergfonden 2019–23) og «Moving Monuments: The Material Life of Sculpture from the Danish Colonial Era» (Novo Nordisk Foundation 2022–25).

Suzanne Lacy er kunstner og teoretiker og regnes som en pioner innenfor sosialt engasjert og offentlige performance-kunst. Lacy har redigert boken Mapping the Terrain: New Genre Public Art (1994) og skrevet boken Leaving Art: Writings on performance, Politics, and Publics, 1974-2007 (2010). Hun er professor på Roski School of Art and Design ved the University of Southern California. 

Outi Pieski (f. 1973 i Helsingfors) bor og arbeider i Helsingfors og i Utsjok, på finsk side av Sápmi. Pieski har en rekke internasjonale utstillinger bak seg og har realisert flere større offentlige verk, blant annet på Sametinget i Karasjok og Sametinget i Enare, Finland. Hun jobber med installasjoner og maleri, ofte i kombinasjon med duodji, og er opptatt av tematikker som kretser rundt natur og kultur i den arktiske regionen.

Trude Schjelderup Iversen (f. 1974) er seniorkurator i KORO og doktorand i kunstteori ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som kurator siden 2001, blant annet som leder i UKS (Unge kunstneres samfund) og ved Center for Curatorial Studies ved Bard College i New York. Schjelderup Iversen har publisert fagartikler i en rekke norske og internasjonale antologier, kataloger og bøker om samtidskunst. Egne bøker inkluderer The New Administration of Aesthetics (ed. 2007) og Materialets tale (ed. 2018). Hun er ansvarlig for KOROs utdanningsmodul Kuratorpraksis + det offentlige rom, et kuratorfaglig fordypningsprogram som siden 2018 har samarbeidet med internasjonale utdanningsinstitusjoner som University of Southern California og Københavns universitet.   

Memorials and Society
Dette er det andre seminaret i serien Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser som arrangeres parallelt med arbeidet med det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet.

Serien handler om relevante problemstillinger som knyttes til minnesteder, monumenter og minneverk i dag, og skal bidra til at den offentlige samtalen bygger på kunnskap, opplysning og tilgjengeliggjøring av de spørsmålene som preger dette fagfeltet i dag.

Kunnskapsserien vil være en arena der fagfolk og offentligheten kan diskutere ulike mulighetsrom i fellesskap. Og kanskje gi noen svar på spørsmålet om hvordan et vellykket minnested kan se ut i dag.

Første seminar i serien, Multidirectional Memorials, ble arrangert på Deichman Bjørvika 21. september 2023.

  • Alle arrangementene er gratis og åpne for alle.
  • Det er ingen påmelding.
  • Arrangementene vil bli strømmet, og opptak vil legges ut på KOROs nettside i etterkant. 

Les mer om Memorials and Society og se opptak fra forrige seminar her.

Andre aktuelle nettsider