NTNU Campussamling

NTNU har en sentral rolle innen forskning og verdiskapning i Norge, og flere av fagmiljøene i Trondheim skal nå samles på Gløshaugen.
KORO starter våren 2024 med å utvikle et kunstprogram som etterhvert vil romme flere ulike kunstprosjekter.

Illustrasjon, Institutt for medievitenskap og musikk, . Fotograf: Henning Larsen Architects/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Om prosjektet

Det er planlagt en storstilt campussamling av fagmiljøene i NTNUs virksomhet i Trondheim. Campussamlingen skal åpne for mer samarbeid mellom fagmiljøer, legge til rette for økt tverrfaglighet, og for bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling.

Campussamlingen på Gløshaugen innebærer flytting av fagmiljøene innen humaniora og samfunnsvitenskaplige fag som i dag holder til på Dragvoll, sammen med tekniske og naturvitenskaplige miljøene på Gløshaugen, og fagmiljøene for medisin, helse – og lærerutdanning på Øya og Kalvskinnet.

Byggeprosjektet utføres i regi av Statsbygg på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, for NTNU. Campussamlingen vil etter planen være gjennomført innen utgangen av 2030, og en nærmere beskrivelse av kunsten og prosessene vil komme underveis.

Detaljer

Fylke

Trøndelag

Planlagt ferdigdato

31.12.2030

Prosjektansvarlig

Trond Hugo Haugen , KORO

Kuratorer

Thora Dolven Balke
Marit Kristine Lykken Flåtter
Alexander Eriksson Furunes

Mottakerinstans

NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Byggherre

Statsbygg

Program

Kunst til statens nybygg