Ann-Lisbeth Hemmingsen

Kurator formidling, seksjon for formidling og kommunikasjon
932 07 807

Har en rådgivende rolle for formidling i KOROs kunstprosjekter over hele landet, og har ansvar for planlegging, iverksetting og gjennomføring av formidlingstiltak.

 

Hemmingsen er cand.philol. med hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Tromsø, i tillegg til studier i språk og historie. Hun erfaring som som skribent, foredragsholder og omviser, og har jobbet med ulike typer målgrupperettet formidlingsarbeid i flere kunstinstitusjoner.