Fredrik Qvale

Konservator NKF-N, seksjon for kunstforvaltning
975 68 667

Arbeider med konservatortekniske spørsmål som forebyggende tiltak, skader og feil. Besvarer spørsmål vedrørende ivaretakelse av kunsten samt holder kurs og veiledning innen forvaltningsområdet. Han har også ansvar for KOROs kunstlager vedrørende retur og mulighet for å få tilført kunst.

Fredrik Qvale var med på å sikre kunsten i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 og den påfølgende istandsettingen av kunstverkene. Han har tidligere arbeidet ved Nasjonalmuseet for kunst, med nyere gjenstander og samtidskunst. Qvale har juridisk embetseksamen, master i International Business Law fra University of London, King’s College og master i gjenstandskonservering fra Universitetet i Oslo.