Aktuelt

Her kan du se opptak fra Arendalsuka!

Torsdag 17. august deltok KORO på Arendalsuka med to arrangementer. De ble strømmet direkte på vår Facebook-side og nå kan du se opptakene her.

Vi lever på en stjerne – kunstens rolle i et nytt regjeringskvartal 

Panelsamtale torsdag 17. august kl. 15:00-16:00 på Arendal bibliotek

Et nytt regjeringskvartal vokser fram midt i Oslo sentrum, og KORO er i gang med norgeshistoriens største kunstprosjekt. Kunsten som allerede finnes i departementene skal flyttes og settes inn i nye sammenhenger, og nye kunstnere skal utføre omfattende oppdrag i både bygg og byrom. 

Nora Ceciliedatter Nerdrum, leder av KOROs kunstseksjon, i samtale med kunstnerisk leder ved Masahat, Rana Issa, kurator ved Statens konstråd, Lotta Mossum og seniorkurator i KOROs kunstseksjon Drew Snyder

En kunstutdanning for fengselsinnsatte? Den gode historien om Agder kunstakademi 

Panelsamtale torsdag 17. august kl. 16:30-17:30 på Arendal bibliotek. 

Da KORO mottok oppdraget for et kunstprosjekt i Agder Fengsel i Froland, valgte man i dialog med fengselsledelsen å bruke hele kunstavsetningen på å etablere og drive et kunstakademi for innsatte i en periode på tre år, fra januar 2021 og ut 2023. Med undervisning på akademinivå var ambisjonen at innsatte kunne utvikle sin egen kunstneriske praksis. De skulle rett og slett få ta en kunstnerutdanning av høy kvalitet i fengselet, i nært samarbeid med kunstnere og kuratorer på oppdrag fra KORO. Prosjektperioden nærmer seg nå slutten, og resultatene har vært oppsiktsvekkende. KORO, Kriminalomsorgen og studentene ved Agder Kunstakademi sitter igjen med nye innsikter og erfaringer om hva kunsten har betydd for fengselet – for den enkelte innsatte, for miljøet og for arbeidet med rehabilitering.  

KOROs direktør Sigurd Sverdrup Sandmo ledet en samtale med kurator og rådsmedlem Agder kunstakademi Kristine Jærn Pilgaard, Regiondirektør Kriminalomsorgen Sørvest Tanja Rosså Ødegaard, leder for Agder kulturakademi Magne Knudsen, Kriminalomsorgen og tidligere direktør ved Agder Fengsel avdeling Froland Frank M. T. Johansen og Stortingsrepresentant (AP) og medlem av Justiskomiteen Maria Aasen-Svensrud.