Irma Salo Jægers omfattende installasjon I flokk letter fuglene består av 300 keramiske deler. Her fra den tidligere plasseringen på Statens kontorbygg, som i dag ikke eksisterer lenger, men som lå på Helsfyr i Oslo.
Foto: ukjent/Digitalt Museum
Aktuelt

I flokk letter fuglene

I 1985 laget Irma Salo Jæger kunstverket I flokk letter fuglene. I noen år har fuglene ligget i ro på KOROs lager, i påvente av et passende sted for dem. Nå skal de få nytt liv i regjeringskvartalet.

Når regjeringskvartalet står ferdig vil kunsten utgjøre en stor samling av verk fra norsk kunsthistorie på 1900- og 2000-tallet. Samlingen vil bestå av nyproduksjoner og eldre, eksisterende kunst, fra departementenes egne samlinger og fra KORO.

Bygningen som kalles A-blokken vil ikke bare få Outi Pieskis monumentale kunstverk. På toppen av A-blokken, er det planlagt en representativ spisesal. Her vil Irma Salo Jægers kunstverk I flokk letter fuglene få en ny, sentral plassering.

I flokk letter fuglene, som opprinnelig ble laget i 1985 til Statens kontorsenter på Helsfyr, består av 300 elementer i glasert steingods. Den nye komposisjonen for den høye, skråstilte veggen i A-blokken, er utformet i tett samarbeid med kunstneren.

Norsk-finske Irma Salo Jæger (f. 1928) etablerte seg i Oslo på 1950-tallet, og ble en sentral skikkelse i utviklingen av det abstrakte, geometriske formspråket i Norge. Mange kjenner hennes store malerier. Hennes første utstilling i Norge var i Kunstnerforbundet i Oslo i 1962, og siden har hun hatt en lang rekke utstillinger, og utført flere offentlige kunstverk.

Hvordan har arbeidsprosessen med å rekuratere kunstverket foregått og hvordan tenker kunstneren selv om arbeidet i dag, nesten 40 år etter at hun laget fuglene? Det får vi et innblikk i gjennom filmen, der vi blir med på KOROs lager når fuglene hentes frem igjen.

Vil du vite mer?

KORO er ansvarlig for alle kunstprosjektene i det nye regjeringskvartalet. Det er KOROs største oppdrag noensinne.  

Les mer på prosjektsiden, der du også finner Kunstplanen og Kunststrategien.