KORO deltar på Arendalsuka for første gang og tar med seg to kunstprosjekter av særlig offentlig interesse.
Aktuelt

KORO på Arendalsuka

Under Arendalsuka 2023, på Norges største politiske arena, setter KORO søkelys på to kunstprosjekter med særlig offentlig interesse.

Vi håper å se så mange som mulig der, men vi legger også opp til at arrangementene kan følges digitalt.

KORO deltar på Arendalsuka fordi Kunsten er en del av den offentlige samtalen, og KORO har oppgaven med å ivareta de frie kunstneriske ytringene på statens og fellesskapets arenaer. Vi har en bred kontaktflate med mange ulike samfunnssektorer og er også et viktig verktøy i den statlige kulturpolitikken. På Arendalsuka har vi muligheten til å løfte interessante problemstillinger frem for et større publikum, og helt klart lære noe selv også. Vi ser frem til disse dagene.

Sigurd Sverdrup Sandmo, Direktør KORO

Vi lever på en stjerne – kunstens rolle i et nytt regjeringskvartal 

Et nytt regjeringskvartal vokser fram midt i Oslo sentrum og KORO er i gang med norgeshistoriens største kunstprosjekt. Under Arendalsuka 2023 inviterer vi til panelsamtale om kunsten i regjeringskvartalet på Arendal bibliotek. Jumana Manna/Silvia Diaconu Fly-Collective AS/Team Urbis/Statsbygg. Fotograf: Jumana Manna/Statsbygg/Team Urbis

Panelsamtale torsdag 17. august kl. 15:00-16:00 på Arendal bibliotek

Se opptak av arrangementet her

Et nytt regjeringskvartal vokser fram midt i Oslo sentrum, og KORO er i gang med norgeshistoriens største kunstprosjekt. Kunsten som allerede finnes i departementene skal flyttes og settes inn i nye sammenhenger, og nye kunstnere skal utføre omfattende oppdrag i både bygg og byrom. 

KOROs samfunnsoppdrag handler om å realisere den kulturpolitiske målsetningen om at flest mulig skal møte et mangfold av kunst i offentlige bygg og på offentlige arenaer. Også internasjonalt er det lang tradisjon for å forstå kunst som en sentral bestanddel i denne typen bygg. Men hvis vi ser bort fra tradisjon og politiske visjoner: Hvordan virker kunsten på oss, og hvordan preger den omgivelsene? Hvorfor er det så viktig at ansatte, besøkende og befolkningen generelt møter frie kunstneriske ytringer i demokratiets «hjerte»? Kan kunstnernes evne til å avdekke blindsoner og åpne opp for samtaler om tabubelagte og underkommuniserte problemstillinger bidra til å påvirke politiske beslutninger? Hva innebærer det å omtale kunsten i regjeringskvartalet som én kunstsamling, og hva signaliserer man om man etablerer en statlig drevet «Regjeringssamling»? 

Nora Ceciliedatter Nerdrum, leder av KOROs kunstseksjon, vil samtale rundt disse spørsmålene i et panel bestående av kunstnerisk leder ved Masahat, Rana Issa, kurator ved Statens konstråd, Lotta Mossum og seniorkurator i KOROs kunstseksjon Drew Snyder

Biografier

Rana Issa er forfatter, oversetter og kulturprodusent med fokus på litterære og samtidige kunstneriske praksiser innen arabisk kulturhistorie. Hun jobber i skjæringspunktet mellom humaniora, aktivisme og akademisk nysgjerrighet. Issa er medgründer og kunstnerisk leder av Masahat.no, en formidlingsplattform for arabisk kunst og kultur i eksil. Hun har samarbeidet bredt med internasjonale kunstnere fra den arabiske regionen og publisert i ledende tidsskrifter, plattformer og medier. Boken hennes The Modern Arabic Bible ble utgitt i 2023 på Edinburgh University Press.

Lotta Mossum er kurator og vikarierende sjef for kunstenheten på Statens konstråd. Som kurator er hun blant annet ansvarlig for store og komplekse prosjekter, som kunsten i Västlänken, Gøteborg. Mossum har tidligere arbeidet med å utvikle kunstsamlinger for statlige myndigheter.

Drew Snyder har en Ph.D. i kunsthistorie, teori og kritikk fra Visual Arts Department ved University of California, San Diego. Siden 2021 inngår han i kuratorteamet til det nye regjeringskvartalet og er med-kurator i KOROs prosjekt til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Snyder har tidligere vært ansatt som programansvarlig i OCA (2018 – 2021), og han har erfaring som uavhengig kurator og kunsthistoriker.

Nora C. Nerdrum har mange års erfaring som kurator fra ulike deler av kunstfeltet. Siden hun ble ansatt i KORO i 2014, har hun gjennomført prosjekter i ulike offentlige sammenhenger. Flere av disse har dannet grunnlaget for en praksisbasert utforskning av kuratorens rolle i realiseringen av kunst i offentlige rom. Fra 2015 fungerte hun som faglig leder og koordinator for det kunstfaglige arbeidet i KORO, og fra 2019 leder hun kunstseksjonen der hun også arbeider som kurator og inngår i kuratorteamet for kunsten i det nye regjeringskvartalet. Nerdrum er utdannet kunsthistoriker, og har også en mastergrad i Visual Culture fra England. Hun har virket som kritiker og skribent, og har styreverv i kunstkritikk.no og norsk kuratorforening.

En kunstutdanning for fengselsinnsatte? Den gode historien om Agder kunstakademi 

KOROs kunstprosjekt til Agder fengsel har vært å etablere og drive et kunstakademi for innsatte i en periode fra 2021 og ut 2023. KOROs direktør Sigurd Sverdrup Sandmo vil lede en samtale om prosjektet under Arendalsuka.

Panelsamtale torsdag 17. august kl. 16:30-17:30 på Arendal bibliotek. 

Se opptak av arrangementet her

Da KORO mottok oppdraget for et kunstprosjekt i Agder Fengsel i Froland, valgte man i dialog med fengselsledelsen å bruke hele kunstavsetningen på å etablere og drive et kunstakademi for innsatte i en periode på tre år, fra januar 2021 og ut 2023. Med undervisning på akademinivå var ambisjonen at innsatte kunne utvikle sin egen kunstneriske praksis. De skulle rett og slett få ta en kunstnerutdanning av høy kvalitet i fengselet, i nært samarbeid med kunstnere og kuratorer på oppdrag fra KORO. Prosjektperioden nærmer seg nå slutten, og resultatene har vært oppsiktsvekkende. KORO, Kriminalomsorgen og studentene ved Agder Kunstakademi sitter igjen med nye innsikter og erfaringer om hva kunsten har betydd for fengselet – for den enkelte innsatte, for miljøet og for arbeidet med rehabilitering.  

I november i år blir det avgangsutstilling for Agder kunstakademi på Kunstnernes hus. Men betyr dette at Agder kunstakademi nå blir nedlagt? Hva kan KORO og Kriminalomsorgen ta videre fra disse tre årene? Og er vår tro på kunstens kraft egentlig forenlig med samfunnets forestillinger om hva en fengselsstraff skal være?   

KOROs direktør Sigurd Sverdrup Sandmo vil lede samtalen rundt disse spørsmålene med et panel bestående av kurator og rådsmedlem Agder kunstakademi Kristine Jærn Pilgaard, Regiondirektør Kriminalomsorgen Sørvest Tanja Rosså Ødegaard, leder for Agder kulturakademi Magne Knudsen, Kriminalomsorgen og tidligere direktør ved Agder Fengsel avdeling Froland Frank M. T. Johansen og Stortingsrepresentant (AP) og medlem av Justiskomiteen Maria Aasen-Svensrud.