Pernille Mercury Lindstad arbeider tverrfaglig med kunst og teater og er opptatt av publikums møte med det iscenesatte. Foto: Niklas Hart
Aktuelt

Temporær skulptur til regjeringskvartalet

Kunstneren Pernille Mercury Lindstad er den første som har fått oppdrag fra KORO om å lage et kunstprosjekt til det nye regjeringskvartalet i Oslo.

Verket A Trilogy of Exceptions – For Norway (2022) består av tre skulpturer, eller «titteskap», med titlene Den første norske olje, Crack in Time og Norsk unntakstilstandslovbok. Gjennom små sprekker i skulpturene kan publikum se hemmelige scener på innsiden.

Torsdag 10.november var det offisiell åpning av Lindstads nye utendørsskulptur midt i et av Oslos mest offentlige rom.

– Å betrakte verkets innside gjennom de små sprekkene i skulpturene ligner hvordan vi ser inn på byggeplassen gjennom sprekker i gjerdet, sier Drew Snyder fra kuratortemaet for prosjekt nytt regjeringskvartal i KORO.

Lindstads kunstverk tilbyr et politisk ladet og humoristisk skråblikk på aktuelle saker som angår oss som samfunnsborgere. Gjennom årene med pandemi opplevde vi flere ganger at etablerte lover og normer ble tilsidesatt. Samtidig står klodens framtid på spill, og vi følger verdenshendelsene gjennom medier som både undergraver og forvrenger fakta.

A Trilogy of Exceptions — For Norway gir oss mye å tenke på. Lover, statens forhold til
naturressurser, vårt verdigrunnlag, hvem vi lytter til, forståelsen vi har av kunnskap og
kunnskapens verdi, samt hvordan vi strukturerer vårt felles samfunn, sier Snyder.

Skulptur som titteskap. Gjennom sprekker får vi tilgang til hemmelige scener.
Pernille Mercury Lindstad: Den første norske olje, 2022. Foto Niklas Hart.

Kurator og leder for KOROs kunstseksjon, Nora Ceciliedatter Nerdrum og kurator Drew Snyder holdt åpningstalene. Pernille Mercury Lindstad hadde en opplesning fra sin bok Norsk unntakstilstandslovbok. Boken er en del av verket A Trilogy of Exceptions — For Norway.

Kunstverket er plassert på Basartaket over Youngstorget, ved Møllergata 19.

Verket er produsert av KORO i samarbeid med Statsbygg, og er tilgjengelig for publikum ut mars 2023.

Om kunstneren:

Pernille Mercury Lindstad (f. 1984) arbeider tverrfaglig med kunst og teater og er opptatt av publikums møte med det iscenesatte. Lindstad står bak store kunstprosjekter, blant annet Fra smør til margarin (Munchmuseet i bevegelse, 2017), Odysseen – en indre og ytre reise (Ekeberg skulpturpark, 2020), og TVTV (Henie Onstad Kunstsenter, 2020). Hun startet den tverrkunstneriske plattformen Theater F i Oslo og er for tiden husdramatiker på Dramatikkens hus i Oslo (2022 – 2023).

Vil du vite mer om planene for kunsten i det nye regjeringskvartalet? Her kan du lese mer.