Illustrasjonen viser Team Urbis´ forslag til bygulv i området under Høyblokka og på Johan Nygaardsvolds plass og Einar Gerhardsens plass. Nå skal også ti kunstnere komme med sine forslag. – Vi mener kunstnere har en særlig evne til å analysere kontekst og foreslå konseptuelle løsninger som kan utfordre og overraske, sier prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis.
Aktuelt

Disse skal konkurrere om å utforme bygulvet 

Første byggetrinn det nye regjeringskvartalet skal stå klart i 2025, og nå er den første store konkurransen i gang. Ti kunstnere er invitert til å komme med forslag til hvordan bygulvet kan utformes. 

Bygulvet på Johan Nygaardsvolds plass ut mot Akersgata blir et av de største og viktigste områdene for kunstnerisk bearbeidelse i regjeringskvartalet. Det kan spille inn på folks trivsel og opplevelsen av tilhørighet og trygghet.

– Det er i byrommet til det nye regjeringskvartalet kunsten vil møte den store offentligheten. Dette skal bli hele landets bygulv, sier prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre. På spørsmål om prosjektets betydning forklarer hun videre: 

– Dette er et sentralt område i Norges hovedstad med lag av historie og symbolsk betydning som vil være tilgjengelig for publikum alle døgnets tider, hele året rundt.

Unikt oppdrag
De ti kunstnerne som er invitert inn til konkurransen har et stort spenn, både i kunstnerisk praksis, nasjonalitet og alder. Ifølge medkurator Drew Snyder, som sammen med Elisabeth Byre og Nora C. Nerdrum utgjør KOROs kuratorteam, er det et bevisst valg å invitere kunstnere med ulik nasjonalitet og erfaringsbakgrunn.  

Prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre omgitt av kuratorene Drew Snyder og Nora C. Nerdrum i KORO. Foto: Niklas Hart.

– Siden dette innebærer et helt unikt oppdrag for en kunstner i en norsk kontekst, både når det gjelder prestisje og omfang, er kunstnere med bakgrunn fra Norge og Sápmi i flertall, sier Nerdrum. 

I tillegg til deltakere med tung erfaring fra feltet har det også vært et ønske å slippe til nye stemmer.

– Vi har vært opptatt av å åpne opp for kunstnere som ikke allerede har gjennomført tilsvarende store prosjekter i en norsk sammenheng, utdyper Snyder. 

Kuratorteamet gleder seg til å se de første skissene og mener at kunstnere har en særlig evne til å analysere kontekst og foreslå konseptuelle løsninger som kan utfordre og overraske.

– Et godt kunstnerisk grep kan innby til kritisk og kreativ refleksjon og samtidig få betydning og relevans i generasjoner fremover. Variasjoner i material- og fargebruk, mønstring og komposisjon kan skape estetiske kvaliteter som gir noe til byrommene og preger opplevelsen av å bevege seg gjennom dem, sier Byre.

Konkurransen har to trinn. Først leverer kunstnerne et skisseforslag, deretter velger en fagjury ut ett eller flere forslag som går videre til neste trinn.

– Gjennom denne første runden har vi som mål å samle et bredt spekter av ideer. En andre runde vil begrense utvalget. Et mindre antall forslag skal gjennom en utviklings- og mulighetsprosess sammen med kuratorene, landskapsarkitekter og andre relevante fagpersoner for å få aktuelle og gjennomførbare alternativer. Hvilket, eller hvilke prosjekter som til slutt velges ut avgjøres først i september, forklarer Byre.

Juryen beslutter
Beslutningen om hvem som til slutt får det store oppdraget, tas av en jury nedsatt av KOROs direktør Sigurd Sverdrup Sandmo. I denne juryen blir KOROs kuratorteam supplert med annen kunstfaglig og arkitekturfaglig kompetanse. Samlet har jurymedlemmene også inngående kjennskap til gjennomføringen av store kunstprosjekter. 

– Juryarbeid handler mye om å gjøre faglig kompetente valg, men det må også ha rom for personlige erfaringer, forventinger og synspunkter. Juryen for dette prosjektet er en gruppe sterke fagpersoner med ulik bakgrunn og kanskje ulike perspektiver på hva dette store bygulvet kan bli. Dette er en kompetent og godt sammensatt jury, sier Sandmo.

Disse kunstnerne skal levere skisse

Sissel M. Bergh. Kunstverket Maadtegen vuelie /Rotvelt + Rotens sang består av en skulptur og en 4 x 5 meter stor tegning. Her fra Göteborgs Konsthall, Gøteborgbiennalen 2019. Foto: Eirik Garatun og Sissel M. Bergh

Sissel M. Bergh

Sissel M. Bergh (f.1974, Trondheim/Tråante) er billedkunstner fra Sørvest Saepmie/Trøndelag som bor og arbeider i Trondheim og på Fosen. Hun er utdannet fra Statens kunstakademi i Oslo og ved University of Technology – Fine art department i Durban, Sør-Afrika. Bergh har i de senere årene vært opptatt av det sørsamiske språket og hvordan lokale forhold knyttet til land og historie henger sammen med fortellinger fra fortiden. Hvordan kan vi lese relasjoner, land, minne, makt og magi på nytt? Hun jobber for tiden med bokprosjektet Ajmodh ajtodh – som samler spor etter samisk kultur ved kysten av Møre og Trøndelag.

Liv Bugge. I kunstprosjektet To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2018) jobbet Bugge med innsatte på Ullersmo og Eidsberg fengsel, hvor avstøpninger av ulike spor og avtrykk etter menneskelig aktivitet i arkiketuren ble støpt i bronse og montert på opprinnelsesstedet. Foto: Istvan Virag 

Liv Bugge

Liv Bugge (f. 1974 i Oslo) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og HISK (Higher Institute for Fine Art) i Belgia, og hun avla en PHD ved Kunstakademiet i Oslo i 2019. Praksisen hennes søker å utfordre strukturer som gjør at vi tviholder og forvalter dualismer som liv og ikke-liv, liv og død, ondt og godt, ved å ta utgangspunkt i samtale og berøring i produksjonen av kunstverk.

Marius Engh. Kunstverket Victory Over the Sun (2011)er et stort dekorert gulvteppe. Her vist under Norsk Skulpturbiennale på Vigelandmuseet i 2015. Foto: Christina Leithe Hansen og Marius Engh.

Marius Engh

Marius Engh (f.1974, Oslo) er billedkunstner utdannet fra Statens kunstakademi ved KHIO og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Engh har bred erfaring fra større kunstproduksjoner i offentlige rom. Engh jobber på tvers av sjangere, noe som kommer til uttrykk i en allsidig kunstproduksjon som strekker seg fra skulptur, installasjoner, tekstil og publikasjoner til fotografi og maleri. Engh har stilt ut i gallerier, institusjoner og museer i inn- og utland.  Engh driver prosjektrommet Hermetiske Skygger i Oslo. 

Ayşe Erkmen. Kunstverket On Water ble vist under Skulptur Projekte Münster i 2017. Foto: Serdar Tanyeli og Ayşe Erkmens studio.

Ayşe Erkmen

Ayşe Erkmen (f.1949 i Tyrkia) bor og arbeider i Berlin og Istanbul. Erkmen arbeider med skulptur og installasjoner påvirket av stedets historie og geografi. Hennes praksis knytter seg ofte opp mot arkitektur og byutvikling. Erkmen har gjort mange større prosjekter i offentlige rom, hvor flere av dem forholder seg til gulv som flate. Erkmen høstet stor anerkjennelse for sitt bidrag til skulpturutstillingen i Münster i 2017. Verket On Water besto av en 64 meter lang undervannsbro som ga publikum en følelse av å “gå på vannet”.

Cassius Fadlabi. Detalj fra gulvmaleriet The Onset of Vertigo (2020), Kunstnernes Hus. Foto: Cassius Fadlabi

Cassius Fadlabi

Cassius Fadlabi (f.1975, Sudan) er en norsk-sudansk kunstner og skribent som bor og arbeider i Oslo. Han jobber med maleri, tekst og performance. Fadlabi er utdannet fra Al-Neelain University i Khartoum, Sudan University of Science and Technology og fra Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet. Det er hovedsakelig med maleri han har gjort seg bemerket, både gjennom utstillingsvirksomhet i Norge og internasjonalt og med veggmalerier i byrommet i Oslo. Pop-art og musikk er fremtredende referanser i hans arbeider. Fadlabi driver visningsstedet Kartohum Contemporary Art Center sammen med kunstner Karin Erixon. 

Ivana Franke. I kunstprosjektet Infinite Threshold (2017) spiller Franke på vår opplevelse av lys og skygge. Verket ble vist på Hamburger Bahnhof i Berlin. Foto: Maja Bosnic og David von Becker.

Ivana Franke

Ivana Franke (f.1973, Zagreb) bor og arbeider i Berlin. Med utgangspunkt i et bredt spekter av disipliner – nevrovitenskap, matematikk, optikk og arkitektur – stiller Ivana Franke spørsmålstegn ved grensene for visuell persepsjon. Franke jobber med lys, installasjoner, skulptur og arkitektoniske intervensjoner. Franke har gjort mange større prosjekter i offentlige rom, senest er Resonance of the Unforeseen, ved Yokohama Museum of Art, og Time Slip (i samarbeid med Grönlund & Nisunen) ved Titov Most i Rijeka som en del av MMSU-programmet for ECC 2020.

Damla Kilickiran. Kunstverket On Sense and Glyphs, (2020) var Kilickirans bidrag til avgangsutstillingen på KhiO, vist på Kunstnernes Hus i Oslo og Göteborg International Biennal for Contemporary Art i 2021. Foto: Aleksander Johan Andreassen og KhiO

Damla Kilickiran

Damla Kilickiran (f.1991, Stockholm) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og ved Kunstakademiet i Tromsø. Kilickirans praksis veksler mellom skulptur, video og tegninger. Kilickiran er opptatt av en alternativ lesning i møte med logikk og språk. Damla Kilickiran deltok på Gøteborg International Biennale of Contemporary Art (2021), hadde separatutstilling på Unge Kunsteners Samfund, Oslo (2021) og på Destiny ́s Atelier, Oslo (2020).

Jumana Manna. Kunstverket Government Quarter Study (2014), en avstøpning av søylene fra Høyblokka ble vist under Veneziabiennalen i 2017. Foto: Åsa Lundén og Jumana Manna

Jumana Manna

Jumana Manna (f. 1987, USA) er oppvokst i Jerusalem, bor og arbeider i Berlin. Manna er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Fellesnevner for hennes arbeider er et fokus på historiefortelling – enten det er sett gjennom film, skulptur eller installasjoner undersøker hun narrativer knyttet til spørsmål om makt, språk og minner. Til verket Government Quarter Study (2014), tok hun avstøpning av søylene fra Høyblokka. Verket var først en del av Henie Onstad Kunstsenters utstilling Vi lever på en stjerne på som tematiserte hendelsene 22. juli 2011.Senere ble det vist i den nordiske paviljongen på Veneziabiennalen i 2017.

Hans Ragnar Mathisen. Aajmose aajmoste/ Fra en sfære til en annen er malt på et sørsamisk trommeskinn. Tittelen forteller om en sjamans evne til å reise i ånden. Foto: Hans Ragnar Mathisen og Jaconna Aguirre

Hans Ragnar Mathisen

Hans Ragnar Mathisen, (f.1945, Narvik). Den samisk-norske multikunstneren Keviselie eller Hans Ragnar Mathisens (Elle-Hánsa) kunstneriske praksis henger tett sammen med hans kamp for samiske rettigheter, kulturuttrykk og autonomi. I dag bor og arbeider han i Romssa (Tromsø). Mathisen har jobbet med maleri, grafikk, tegning, kart og illustrasjon, men også som skribent og festivalarrangør. Han er oppvokst i Sálasvággi (Tromsdalen), med røtter i Deanodat (Vestertana) i Finnmark. Mathisen var medlem av den legendariske Mázejoavku: Sámi Dáiddajoavku (Samisk kunstnergruppe) fra 1978 til 1983 i Máze (Masi). I 2017 deltok han på documenta 14 i Athen og Kassel.

Olu Oguibe. Verket A Monument for Strangers and Refugees, (2017) ble vist under documenta 14 i Kassel, Tyskland. Foto: Olu Oguibe studio

Olu Oguibe

Olu Oguibe (f.1964, Nigeria) bor og arbeider i Connecticut, USA. Oguibe er kunstner, kurator, akademiker og forfatter, hvis arbeid har spilt en ledende rolle i utviklingen av postkolonial teori. Oguibes kunst er ofte stedsspesifikk, knyttet til sosiale og historiske forhold som utfordrer etablerte sannheter. Oguibes arbeid har blitt vist i museer og gallerier verden over, slik som Whitney Museum of American Art i New York, Whitechapel Gallery og Barbican Centre i London og Venezia-biennalen (2007). 

Dette er juryen

 • Luis Callejas (f.1981), Arkitekt, leder av LCLA Office og professor i Landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • A K Dolven (f.1953), kunstner, Lofoten/Oslo
 • Marianne Skjulhaug (f.1964)
  Sivilarkitekt, førsteamanuensis og dekan, Fakultet for arkitektur og design, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
 • Ihra Lill Scharning (f.1986), kunstner, BPA-rådgiver i Uloba Independent Living Norge, Oslo

  Fra KORO
 • Elisabeth Byre (f.1971), Prosjektansvarlig kurator
 • Drew Snyder (f.1985), Seniorkurator
 • Nora C.Nerdrum (f.1978), leder for kunstseksjonen og kurator