Skissekonkurransen er avgrenset for fire innvendige vegger i inngangspartiene i A-blokka (midten) og D-blokka (til høyre), som omkranser Einar Gerhardsens plass. Illustrasjon: Statsbygg / Team Urbis / Nordic Office of Architecture
Aktuelt

Disse kunstnerne inviteres til skissekonkurranse

200 søknader kom inn til KORO i den åpne prekvalifiseringen om kunstnerisk utforming av fire vegger i det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nå er det klart hvem som inviteres til å levere skisser.

Siden oppstarten av kunstprosjektet for nytt regjeringskvartal i 2021, da Kunstplan versjon 1 ble offentliggjort, har KORO avholdt inviterte konkurranser for bygulvet på Johan Nygaardsvolds plass ut mot Akersgata og for Pyramiderommet i A-blokken. I tillegg er det gjort innkjøp av kunst, gitt direkte oppdrag og utført et omfattende arbeid med å dokumentere og å kuratere kunsten som allerede finnes i departementenes samlinger.

Prekvalifisering for kunsterisk utforming av inngangspartiene til A-og D-blokk er en del av det omfattende og pågående kunstprosjektet. Inngangene vil hovedsakelig bli brukt av ansatte i departementene, men veggene vil være delvis synlige fra utsiden. Inngangene vender ut mot Einar Gerhardsens plass.

– Regjeringskvartalet er et spesielt kunstprosjekt. Å lage kunst til et konkret publikum, på et fastsatt sted og i bygg som allerede er ladet med mening er sammensatt. Hvordan kan KORO som oppdragsgiver sørge for at kunstnere får mest mulig frihet til å være kunstnere, til å skape under egne premisser i denne konteksten, sier Nora Ceciliedatter Nerdrum, leder av KOROs kunstseksjon og en av tre kuratorer for kunstprosjektet.

Sammen med Ana María Bresciani og Drew Snyder har hun juryert prekvalifiseringen. Under utarbeidelsen av konkurranseprogrammet i forkant av utlysningen var KORO i dialog med de ulike kunstnerorganisasjonene (SDS, UKS, NBK, NK, FFF og NBF) for innspill og tilbakemeldinger.

Målet med en åpen prekvalifisering har vært å åpne opp for mange ulike stemmer og tilnærminger, og ved fristens utløp var det kommet inn 200 søknader til KORO. Søknadsbunken gjenspeiler et mangfold i kunstfeltet, med både nyutdannede og erfarne aktører som representerer et stort spenn i alder, geografi, fagbakgrunn og perspektiver.

Admir Batlak
Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir
Ask Bjørlo
Astrid Nondal
Børre Sæthre
Damien Ajavon
Elise Storsveen
Ellinor Aurora Aasgaard + Zayne Armstrong
Else Marie Hagen
Endre Opheim
Fin Serck-Hanssen
Hilde Skancke Pedersen
Iben Isabell Krogsgaard + Alexandra Jegerstedt
Ina Hagen
Jan Freuchen
Jelsen Lee Innocent
Julius Karoubi
Knut Åsdam
Mari Slaattelid
Marianne Bjørnmyr
Marthe Karen Kampen + Johannes Borchgrevink Hansen
Mikkel McAlinden
Raisa Porsanger
Siri Hjorth + Sebastian Makonnen Kjølaas
Tiago Bom
Urd Pedersen
Vibeke Slyngstad
Wendimagegn Belete
Yamile Calderón
Åsne Kummeneje Mellem

Kunstnerne/kunstnerduoene er invitert til å levere skisser til utforming av veggene, med frist i september. Deretter vil kuratorteamet invitere inntil fire kunstnere til å utvikle sine forslag videre.

– Skissene skal ikke være ferdigutviklede kunstverk, som kuratorer ønsker vi å delta i utviklingen av prosjektene til de kunstnerne som til sist blir valgt til å realisere sine verk, sier Nerdrum.

Tre personer står foran en dør og ser mot fotograf
Kuratorgruppen for kunst til nytt regjeringskvartal. De har vært jury for den åpne prekvalifiseringen. Fra venstre Ana María Bresciani, Nora Ceciliedatter Nerdrum og Drew Snyder.

– Det var mange gode søkere og vi måtte prioritere hardt underveis. I juryeringen har vi vektlagt motivasjon og forståelsen av stedet og den historiske konteksten, men har også sett på kunstnernes praksis og hvordan den kan utfolde seg i denne sammenhengen, sier Nerdrum, Bresciani og Snyder.

– I august starter arbeidet videre med et informasjons – og dialogmøte med de inviterte kunstnerne, og vi gleder oss veldig til å se hvor dette tar oss. Regjeringskvartalet er et komplekst landskap, men vi opplever at det folder seg ut med og gjennom kunstprosjektene som er i gang.

  • Den åpne prekvalifiseringen i juni 2024 var fase 1 i en tredelt prosess.
  • Fase 2 er en lukket konkurranse med tretti kunstnere/kunstnerduoer som inviteres til å levere skisser.
  • I fase 3 vil én til fire kunstnere få oppdraget med å utvikle og produsere kunstverk, på bakgrunn av skissene.
  • Ferdigstillelse er ventet til 3. kvartal 2025 for D-blokk og 4. kvartal 2025 for A-blokk.

Vil du vite mer om arbeidet med kunstprosjektet for nytt regjeringskvartal? På prosjektsiden finner du Kunststrategien, Kunstplan versjon 1 og 2 og andre relaterte saker som er knyttet til KOROs største kunstprosjekt noen sinne.