Haukeland universitetssjukehus, Glasblokkene

Stadsensitivitet går som ein raud tråd gjennom KORO sitt kunstprosjekt til Glasblokkene ved Haukeland universitetssjukehus. Kunstverk som aktivt vender seg til dei yngre pasientane og kanskje byr på nokre overraskingar undervegs, finst både ute og inne.

Bølge, blomst og sammenvevde bånd, Hilde Hauan Johnsen. Fotograf: Pål Hoff

Om prosjektet

Den første delen av Glasblokkene, som husar det nye barne-, ungdoms- og kvinnesenteret ved Haukeland universitetssjukehus, opna i mai 2017. Nå er heile prosjektet opna, og alle tilbod innan klinisk psykisk helsevern og habilitering for barn og unge er samla, i tillegg til Sykehusskolen og Energisenteret.

Glasblokkene har fått ei rekke nyproduserte kunstverk som er laga spesielt for sjukehuset. Kunstprosjekta er blitt utvikla med tanke på staden og dei som oppheld seg her. Eit anna viktig prinsipp har vore at kunstverka skal vere offentleg tilgjengeleg for både pasientar, pårørande og tilsette ved sjukehuset. Derfor er kunsten nettopp på dei stadene der flest mogleg vil kunne møte den.

Utanfor hovudinngangen finn vi dei fargerike søylerekkene Sinus, Fibonacci og Korpus av Edith Lundebrekke. I hagane er Perler av kunstnarduoen Mari Røysamb og Ole Rósen plassert. I alt elleve store skulpturar i ulike materiale er spreidde rundt i hagane. Skulpturgruppa Invers XI, Invers XII og Invers XIII av Petter Hepsø står også her ute. Den viser til den populære barneleika My Little Pony.

Den tyske kunstnargruppa inges Idee har laga dei to store og teikneserieaktige skulpturane Nice to see you. Eit par kjempestore briller og eit par kaninøyre stikk opp av bakken på kvar si side av ein gangsti og er vende mot kvarandre.

Ved hovudinngangen blir vi møtt av blyantteikningane til Anne Knutsdatter Wille i verket Barn som helter – helter som barn. Blyantteikningar er forstørra og overført til ei lang rekke glasflater ved hovudinngangen og mot symjehallen. Wille har også laga Teorien om alt, som har eit mer abstrakt uttrykk og er basert på måleri overført til folie på glas. Like innanfor hovudinngangen finn vi dei to interaktive vegginstallasjonane Colour Cloud av engelske Miriam Sleeman og australske Thomas Sloan. Når det er roleg i lokalet, pulserer to prismeaktige digitale tavler sakte i abstrakte fargemønster. Når nokon nærmar seg og stiller seg foran tavlene, reagerer verket dynamisk.

Det var en gang av Ida Carolyn Helland-Hansen er fargerike linoleumsmønster som mellom anna fungerer som leielinjer i golvet og viser veg til dei ulike undervisningsromma på Sykehusskolen. Helland-Hansen har også laga det andre golvverket, Brusebroene, som strekker seg langs golva i dei fem gangbruene som bind bygningane saman. I eit opphaldsrom som brukast til å slappe av, har Bertil Greging brukt ein heil vegg til dei to figurane i veggmåleriet Med hodet i Bergen?. Dei iaugefallande fargane er ikkje noko vi vanlegvis forbind med sjukehus, som tradisjonelt har kvite veggar. Den komplekse formasjonen Bølger, blomst og sammenvevde bånd av Hilde Hauan Johnsen er laga av bjørkefiner som er lyssett på baksida. Slik blir naturen trekt inn i ei av dei kritiske sonene i Glasblokkene: staden der dei fødande kjem inn. Dei små marmorskulpturane Som små av Håkon Anton Fagerås minner oss på dei aller minste og sårbare blant oss. Fagerås er ein av få samtidskunstnarar som bruker marmor og høgg skulpturane sine sjølv.

Vidare er ei rekke grafiske trykk og serielle originalarbeid kjøpt inn til dei ulike sosiale sonene og venteromma i sjukehuskomplekset. Dei to illustratørane Øyvind Torseter og Ola Lysgaard har utvikla to kunstbøker for barne- og tenåringspasientar. Bøkene er meint å gi ein leiken presentasjon av kunstverka i Glasblokkene og inviterer lesaren til å gå på oppdagingsferd på eiga hand.

Haukeland universitetssjukehus har opparbeida seg ei stor og omfattande kunstsamling gjennom mange år. Herfrå kjem mellom anna Rytterfrise, eit monumentalt keramisk veggrelieff frå 1968 av Frans Widerberg, som har fått ny plassering i symjehallen i Glasblokkene.

Video

Detaljer

Adresse

Haukelandsbakken 15, 5009 Bergen

Fylke

Vestland

Kunstnere

Anne Knutsdatter Wille
Miriam Sleeman
Thomas Sloan
Ida Carolyn Helland-Hansen
Petter Hepsø
Mari Røysamb
Ole Rosén
Øyvind Torseter
Ola Lysgaard
Ingrid Haukelidsæter
Synneva Heradstveit
Tore Aarholt
Gunhild Vegge
Lasse Kolsrud
Marianne Heske
Eli Hovdenak
Edith Lundebrekke
Bertil Greging
Håkon Anton Fagerås
Hilde Hauan Johnsen
Inges Idee

Ferdigstilt dato

13.12.2023

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Jørgen Blitzner , KORO
Harald Fenn , KORO (til 2018)

Arkitektkontor

Rambøll Norge AS
KHR Arkitekter
PKA arkitekter

Landskapsarkitekt

Schønherr

Byggherre

Haukeland universitetssjukehus

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til andre offentlige arenaer

Kunstverk

Milepæler

Vår 2013


Godkjenning av kunstplan Glasblokkene fase 1

Høst 2013


Konkurransar for prosjekt i fase 1

Høst 2016


Prekvalifisering kunst til tilkomstområde

Vinter 2017


Godkjenning av kunstplan Glasblokkene fase 2

Vår 2017


Kunst til Glasblokkene fase I er ferdig

Vår 2018


Planlegging og kuratering av fase 2

Vår 2021 - høst 2022


All kunst i produksjon og montering av ny kunst

Vår og høst 2023


Montering av kunst

13.12.2023


Opning av Glasblokkene