NMBU Veterinærhøgskolen, Campus Ås

Teknisk avanserte bygg, fantastiske uteområder og en stor samling kunst. Totalt har 21 kunstnere bidratt med å lage ny kunst til Campus Ås.

Utsnitt av kart til kunstvandring på Campus Ås,

Om prosjektet

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen har nå etablert seg i et nytt bygg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Samlet utgjør de Norges største tverrfaglige fagmiljø innen dyrehelse i landbruket, fiskerinæringen og hjemmet. 

Campusområdet består av eldre ærverdige bygninger, parker og landlige grøntarealer. Landskapsdraget Uraksen, som strekker seg fra Urbygningen til Nordskogen, har fått en rekke nye kunstverk og innbyr til en kunstvandring i parkanlegget. Mens kunsten utendørs reflekterer hele virksomheten på campus, knytter kunsten innendørs seg tettere og mer spesifikt til veterinærfaget.  

 – Grunntanken har fra dag én vært å se hele universitetsområdet som en helhet, ikke som ulike institusjoner, men som et felles vi, sier Trond Hugo Haugen og Robert Johansson, kunstkonsulenter og kuratorer for kunstprosjektet. – All ny kunst er knyttet til det som allerede var av kunst, arkitektur, monumenter og park.  Derfor valgte vi å etablere en kunstvandring gjennom campus og har prioritert flere enkeltverk av ulik størrelse, materialitet og kompleksitet, som sammen utvider samtalen rundt aktiviteten på campus.   

Utendørs kunstvandring  

Det største enkeltverket i Uraksen er bronseskulpturen Feeding from the Tree of Knowledge av den tyske kunstneren Kathrin Schlegel, som vant konkurransen etter en åpen prekvalifisering i 2016.

Skulpturen er basert på et lav som Schlegel plukket fra det 160 år gamle tuntreet på campus. Skulpturen kom på plass sommeren 2020 og er sentralt plassert på plenen utenfor Bikuben. Her skimter vi også glassverket Honningdogg av Marte Johnslien, som er montert i taket i Bikuben.  Videre i Uraksen finner vi The Waste, et kunstverk av engelsk-franske Daniel Dewar & Grégory Gicquel, utført i rosa marmor. Skulpturgruppen Løsrivelsen, av den norske kunstnerduoen Aurora Sander (Ellinor Aurora Aasgaard og Bror Sander Berg Størseth), er plassert blant blomster og gress. Beveger vi oss videre, vil vi  finne Gunvor Nervold Antonsens to store treskulpturer Doxa, som forestiller en knyttet og en utstrakt hånd. En innkjøpt patinert bronseskulptur, Silent Codes, av Lars Morell har også fått sin plass her. Fra utsiden får vi inn gjennom de store vinduene et glimt av både Everything Flows, Apichaya Wanthiangs veggmaleri på Veterinærhøgskolen, og ExSitu, Anders Smebyes veggmaleri og takhengte skulpturer på Veterinærinstituttet. Et stykke videre, ved Ås gård, møter vi The Study, en skulptur i larvikitt av Steinar Haga Kristensen.  

I Nordskogen finner vi to temporære kunstprosjektMaren Dagny Juells The Party, som består et videoverk og en skulptur, og Bjørn Mortensens steingodsskulptur Krukke for Friluft. I løpet av høsten 2021 vil i tillegg Hanan Benammar gjennomføre en performance-serie i Nordskogen. 

I tillegg har Veterinærhøgskolens egen samling av bronseskulpturer av Skule Waksvik, Fritz Røed, Svein-Tore Kleppan og Merete Sejersted Bødtker fått nye plasseringer sentralt på campusområdet. 

Kunsten innendørs  

En rekke kunstverk er fordelt på de to institusjonene Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen med smådyr- og hesteklinikk. I hver inngangssone er store nyproduserte verk tett integrert i arkitekturen. Kunstnerne bak hvert av de stedsspesifikke prosjektene ble valgt etter to lukkede konkurranser i 2015, der til sammen 13 kunstnere var invitert. 

På fondveggen i Veterinærinstituttets inngangsområde har Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen utført det fargesterke maleriet Troubled Mother with Unexpected Dreams. Utgangspunktet er fragmenterte tresnitt, malt direkte på veggens eikespiler. I tillegg har de montert Avbrutte drømmer, 37 grafiske trykk i ulike størrelser i en glassvitrine i kantinen. Trykkene kan ses som forløpere til maleriet på fondveggen. Noen etasjer opp, i et dobbelthøyt rom med store vinduer ut mot Uraksen, finner vi Anders Smebyes verk ExSitu, som består av et veggmaleri fra gulv til tak og fire hengende skulpturer. I en av etasjene har det trekantformete glassmaleriet Tyren av Håkon Bleken fått ny plassering. Verket fra 1988 ble opprinnelig laget til de gamle lokalene på Adamstuen.

I inngangspartiet ved Veterinærhøgskolen møtes vi av det monumentale gulvarbeidet In Situ, utført i en tradisjonell terrazzoteknikk av Elise Storsveen og Jon Gundersen. Kunstnerne står også bak ti vegghengte stålbokser i varierende størrelse montert på veggene oppover i etasjene.  Boksene består av diverse materialer hentet fra Veterinærhøgskolens gamle lokaler på Adamstuen, og har latinske titler som refererer til innholdet. I et dobbelthøyt rom vendt ut mot Uraksen har Apichaya Wanthiang inntatt rommet med veggmaleriet Everything Flows over tre vegger, og et spesiallaget møbel som strekker seg gjennom rommet. I Vandrehallen har Lotte Konow Lund tatt for seg den seks meter høye fondveggen med maleriet Fôr, utført direkte på betongen i tett dialog med arkitekturen. Utenfor biblioteket er det montert to større innkjøpte fargefotografier av Sandra Mujinga, Humans, On the Other Hand, Lied Easily and Often (2). Til sist har også de eldre kunstverkene Norafjølsen av Sidsel Paaske (utført av Gro Jessen), Minotaurus av Jon Gundersen og Hvit Hest av Anna Sophie Rodin blitt flyttet fra Adamstuen og fått ny plassering. 

I  fotoprosjektet Blikk på Ås, montert på Ås gård og på Veterinærhøgskolen, følger kunstner Line B. Løkken flytte- og omstillingsprosessen over flere år. Hun gir her sin visuelle tolkning av sted og aktivitet både på Adamstuen og på Ås.

– Akkurat som samtalen på en god tur lar heller ikke kunsten seg enkelt oppsummere. Den er sammensatt, og kobler seg på stedet, virksomheten og kunsthistorien med ulik styrke og tilnærming, sier Trond Hugo Haugen og Robert Johansson.  

Gjennom kunstverkene har de hatt et ønske om å bringe menneskets posisjon og plass i naturen tettere inn i samtalen rundt veterinærfaget:  

– På Adamstuen fantes det fra før mange dyremotiv og det var derfor nærliggende å utvide repertoaret både visuelt og innholdsmessig. Kunsten skal absolutt stå på egne bein – samtidig har vi sett etter en helhet som kan romme nyanser og avsporing og flette parken sammen, til glede for studenter, ansatte og innbyggere på Ås. 

Vil du dykke enda lengre inn i prosessen? Følg disse lenkene:

  • Urbygningen fra 1898 gjennomgikk en rehabilitering i 2016. Kunstprosjektene i den forbindelse kan du lese om her.
  • Les om byggeprosjektet hos Statsbygg

Detaljer

Adresse

Hovedinngang fra Elizabeth Stephansens vei 15, 1433 Ås.

Fylke

Viken

Kunstnere

Marte Johnslien
Gunvor Nervold Antonsen
Kathrin Schlegel
Steinar Haga Kristensen
Marthe Karen Kampen
Grégory Gicquel
Daniel Dewar
Lotte Konow Lund
Lars Morell
Apichaya Wanthiang
Elise Storsveen
Maren Dagny Juell
Anders Smebye
Bjørn Mortensen
Sandra Mujinga
Anna Sophie Rodin
Johannes Borchgrevink Hansen
Håkon Bleken
Hanan Benammar
Jon Gundersen
Aurora Sander

Ferdigstilt dato

01.09.2021

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn , KORO

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Trond Hugo Haugen , Leder kunstutvalget
Robert Johansson

Tidligere medlemmer av kunstutvalget

Christian Montarou , Mottakerrepresentant, NMBU
Kjersti Høglund , Statsbygg
Arne Flåøyen , Mottakerrepresentant Veterinærinstituttet
Sunniva P. Brajkovic , Supplerende mottakerrepresentant (student) NMBU i juryering Uraksen Sør
Tine Karlsvik , Supplerende mottakerrepresentant (student) NMBU i juryering Inngang NMBU/Veterinærinstituttet
Mette Løvvig Nordhus , Statsbygg

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Ida Skaar , Mottakerrepresentant Veterinærinstituttet
Linn Madeleine Kjos Egedal , Mottakerrepresentant (student) NMBU
Eva Kvandal , Statsbygg
Rolf Erik Wahlstrøm , Arkitekt PG Campus Ås (Fabel arkitekter)
Kristin Kreul , NMBU

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Se videoen om arkitekturen på nye Campus Ås her