Møt Marthe Karen Kampen og Johannes B. Hansen

Utsnitt av kunstverket Troubled Mother with Unexpected Dreams, Marthe Karen Kampen og Johannes B. Hansen. Fotograf: Øystein Thorvaldsen.

Tett på: Campus Ås

Hele 21 kunstnere har skapt kunst spesielt til nye Veterinærhøgskolen (NMBU) og Veterinærinstituttet.

Møt kunstnerparet som med en nyfødt baby på armen fargela en hel, monumental vegg.

Monumentalt veggmaleri,
akrylmaling på eikespiler

Troubled Mother with Unexpected Dreams, 2020

HvorVeterinærinstituttets inngangsområde
KunstnereMarthe Karen Kampen
og Johannes B.Hansen

I dialog med arkitekturen og den markante trappen har kunstnerne laget et integrert kunstverk med utgangspunkt i fragmenterte tresnitt som er malt direkte på eikespilene. Resultatet er et fargesterkt og energisk maleri med et mylder av informasjon. Vi kan også ane konturene av et menneskeansikt.

Tittelen viser til en omsorgsperson, men også til planeten, vår felles moder jord, og til uroen over at noe uventet kan skje. Veterinærinstituttet har ansvaret for beredskap og kunnskap til å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker, og håndterer gjennom sitt arbeid menneskets uro.

Samtidig viser tittelen til en erfaring forskning og kunst deler: at utfallet kan bli annerledes enn man hadde tenkt. Kunstnerne assosierer til eget arbeid, der et kunstverks utvikling kan ta nye og uventede retninger og by på motstand.


Video: Marthe Karen Kampen

200 kvm vegg, et utall eikespiler og to måneder i stilas

 Mens vi jobbet i denne vanvittige veggen, hadde vi en baby som født halvår tidligere. Kusine og tante jobbet på skift og passet babyen mens vi jobbet, og jeg gikk hjem og ammet i pausene, to- tre ganger om dagen. Det var litt av en tid!

På veterinærinstituttet lå veggspilene slik at det kunne minne om trestammer innover i en skog. Kunstnerne tenkte med en gang at det ville være naturlig å gjøre noe med tresnitt. I tillegg ville de at verket skulle strekke seg hele veien opp mot taket og lyset akkurat som trærne.

De rakk akkurat å bli ferdige med den store veggen før koronautbruddet, da alt stengte ned.

– Vi har sett på Veterinærinstituttet som en slags mor som løser problemer. Også i et globalt perspektiv, i forhold til pandemier og sykdom, er mennesker og dyr tett sammenknyttet og avhengige av hverandre.

Foto: Marthe Karen Kampen

– Vi gikk og tenkte lenge, for dette var jo en vanvittig vegg. Vi hadde gjort offentlige verker før, men dette hadde helt andre dimensjoner. Men vi fant ganske fort ut at vi ville være modige: Vi ville gjøre noe på hele veggen.

Kunstnerparet Marthe Karen Kampen og Johannes B. Hansen

– Vi følte oss som doserne i Fragglene!

-Vi satte opp teipbiter på den lille modellen som indikerte oppdelingen vi ville ha på veggen, og deretter samme teip rett på veggen på øyemål. Når du jobber visuelt med bilder, blir du trent på øyemål!
Men det var en overveldende vegg – vi måtte bare begynne nederst og se hvordan det ble.

– Siden vi gikk ut av skolen i 2012 har vi vært sammen om alt, selv om vi også har separate kunstnerskap. Samarbeidet mellom oss har vært en konstant rød tråd for oss begge.

Foto: Marthe Karen Kampen

– Kanskje er det kommet til et klimaks i dette arbeidet på Ås. Vi føler det er blitt et felles prosjekt vi alltid kommer til å komme tilbake til.

Tresnitt på papir, boksen inneholder 37 tresnitt, montert tett i tett

Avbrutte drømmer, 2020

Hvor I kantinen på Veterinærinstituttet
KunstnereMarthe Karen Kampen og
Johannes B.Hansen

Tresnittene er laget i kunstnernes eget verksted parallelt med arbeidet med den monumentale fondveggen. Trykkene kan ses som forløpere til det fragmenterte maleriet på fondveggen. De malte eikespilene fremstår som strimler av et tresnitt og blir til en collage av ulike fortellinger. Motivene er ekspressive og forestiller ulike menneskeskikkelser. De kan ses som uavhengige av hverandre eller tolkes som medlemmer av samme familie. Samlet reflekterer de rundt vår eksistens og påminner oss om menneskets rolle på et sted som har fokus på dyr og dyrevelferd.


Video: Marthe Karen Kampen

– Vi lagde en liten modell og visste vi ville bruke tresnitt. Vi tok fram masse bilder av tresnitt, og plukket ut fragmenter vi likte, farger og deler som var interessante. Så rev vi dem i bittesmå biter, og begynte å komponere på modellen. Vi liker best å jobbe i fysisk modell; Det er kanskje en forkledd velsignelse at vi ikke er så datakyndige – selv om vi ikke er helt nolduser.

Foto: Øystein Thorvaldsen

I begynnelsen av prosjektet la Kampen og Hansen masse grafiske arbeider – tresnitt – på gulvet i atelieret og startet en utvelgelsesprosess. De valgte bilder med elementer de likte, som for eksempel noen rå gule snitt over en transparent trykt grønn. Bildene kom fra begges produksjon.

Foto: Marthe Karen Kampen

Johannes Borchgrevink Hansen (f.1982) og Marthe Karen Kampen (f. 1986) har begge mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, og bor og arbeider i Eidskog kommune. De har separate kunstnerskap, men samarbeider om utsmykninger. Begge har mottatt arbeidsstipender, og deltatt på utstillinger blant annet ved Nasjonalmuseet, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Høstutstillingen, Kunstnerforbundet, Norske Grafikere og Kvinnemuseet.

– Vi bor i skogen og prøver å leve det livet vi ønsker å leve, som er fritt og godt. Vi bygger ikke nettverk, og vi skal ikke bli «store».

Totalt har 21 kunstnere bidratt med ny kunst laget spesielt til Campus Ås – inne og ute. Vil du lese om flere av kunstprosjektene? Klikk deg inn på
prosjektsiden vår.

Fakta om Campus Ås

  • Flyttingen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen fra Adamstuen i Oslo, er så langt en av de største i forsknings -og universitetssektoren i Norge.
  • Det nye veterinærbygget er en samlokalisering av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Ås.
  • Bygget består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Brutto bygningsareal er 63000 kvm.
  • Byggherre: Statsbygg
  • Offisiell åpning: 1. september 2021