Norafjølsen

Gro Jessen, Sidsel Paaske

 

Om

Sidsel Paaske var åpen for nye impulser og jobbet og eksperimenterte med en rekke ulike materialer og uttrykksformer i sitt korte kunstnerskap. Kunstverket Norafjølsen består i all hovedsak av funnet organisk materiale som høy, fjær og fuglereder. Verket inneholder også påmalte elementer, som fugler som flyr ut av rammen, tekstutdrag og notetegn. Paaske var svært opptatt av musikk og skrev egne tekster og lyrikk. Norafjølsen ble opprinnelig laget for Veterinærhøgskolens lokaler på Adamstuen i Oslo. Oppdraget ble tildelt Paaske, som døde før hun fikk gjort installasjonen ferdig. Basert på hennes skisser ble verket fullført av Gro Jessen.

Kunstverket ble flyttet til nye lokaler på Ås i 2020.

Detaljer

Datering

1982

Kunstnere

Gro Jessen
Sidsel Paaske

Kategori

Installasjon, Blandet teknikk, Vegginstallasjon

Teknikk og materiale

Blandet materialer som høy, fjær, katteskinn, sommerfugl, tann, fuglerede, kniv og glassdråper

Mål


Høyde: 240cm
Bredde: 360cm
Dybde: 20cm

Reference

KORO.000789