Møt Marte Johnslien

Takinstallasjonen Honningdogg – sett underfra. Foto: Øystein Thorvaldsen

Tett på: Campus Ås

Hele 21 kunstnere har skapt kunst spesielt til nye Veterinærhøgskolen (NMBU) og Veterinærinstituttet.

For å utforme sine takmonterte honningdråper inviterte Marte Johnslien Hadeland Glassverk og Treverkstedet til samarbeid. Til slutt begynte de å tenke som bier.

Marte Johnsliens dråpeformede glasskolber likner honningdråper og henger fra bikubelignende treformer i taket i kantinebygget Bikuben.

Foto: Øystein Thorvaldsen

– Bier er et passende tema for NMBU, fordi det er her forskningen finner sted på hvordan vi skal klare å bevare sunne bikolonier.

Marte Johnslien

Takinstallasjon av dråpeformede glasskolber

Honningdogg, 2020

Hvor Bygget Bikuben,
med kantine, lesesal og undervisningsrom
KunstnerMarte Johnslien

I Marte Johnsliens store, skulpturelle takinstallasjon ser vi dråpeformede kolber av farget glass, som likner honningdråper fra bikubelignende former i taket. Kunstverket refererer til norrøn mytologi og fortellingen om verdenstreet Yggdrasil. I sagalitteraturen er det beskrevet at treets honningdogg gir mat til biene, en oppfatning som var vanlig før man skjønte at honningen faktisk ble produsert av biene selv. Honningen kan tolkes som livseliksir fra treet, som alle levende vesener får næring av.

Metaforen med at treet renner over av kunnskap og næring, kan også overføres til NMBU som et sted for læring, forskning, utvikling og kunnskap, spesielt for alt som har med miljøvern og dyr å gjøre. Honningdogg gir oss en påminnelse om naturens tilstedeværelse, lik ekte kolonier av insekter som av og til etablerer seg i hus. At biene de senere år er blitt et symbol på de klimautfordringer verden står overfor, er et annet tankevekkende aspekt ved kunstverket.

Bygget som kunstverket er montert i, er ikke kun en kantine, men lesesal, grupperom og undervisningssal. Navnet NMBU pleide å bruke var Fellesbygget.

Glasset er produsert av Hadeland Glassverk.


Video: Marte Johnslien.

-Jeg ser bygget som en metafor for Yggdrasil, og det å samle seg om kunnskapen. Selve takstrukturen flyter over av kunnskap – av honning. Snorre skriver i Den Yngre Edda at når gudene holdt ting under Yggdrasil, dryppet det honningdogg fra treet, en slags sammenblanding av sevje og honning.

Marte Johnslien

Fire glassblåsere brukte to hele uker for å lage de 54 unike glasskolbene.

Foto: Hadeland Glassverk

Det kan blir opptil 50 grader foran ovnen i glasshytta.

Video: Marte Johnslien

Glassklumpen veier nærmere ti kilo, og har en temperatur på 1000 grader.

Video: Marte Johnslien

– Når man begynner å jobbe med materiale som bier, bivoks og sekskanten, finner man dem igjen overalt. Det blir noe universelt.

Foto: Treverkstedet

-Treformene er laget slik at de kan utvide og trekke seg sammen med opptil 4 cm på hver side av bjelkene, uten at glassene kommer i press og skades. De er jo tunge! Og de henger åtte meter oppunder taket.

Marte Johnslien

Vi måtte tenke som bier rett og slett!

Foto: Marte Johnslien

Marte Johnslien (f. 1977) er billedkunstner og bor og arbeider i Oslo og Stokke. Hun har doktorgrad i Kunstnerisk utviklingsarbeid (2020) og er førsteamanuensis i Keramisk kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun jobber med skulptur, installasjon og bokverk, og kunnskap, persepsjon og materialitet er viktige stikkord for praksisen hennes. Johnslien har deltatt på gruppeutstillinger på blant annet FOLD Gallery, London, Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet, Museum of Contemporary Art i Antwerpen, og den 12. Havanabiennalen på Cuba. Hun har hatt separatutstillinger ved Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Galleri Riis og Kristiansand Kunsthall. Arbeidene hennes er ervervet av blant andre Nasjonalmuseet og Henie Onstad Kunstsenter.

Foto: Hadeland glassverk

Totalt har 21 kunstnere bidratt med ny kunst laget spesielt til Campus Ås – inne og ute. Vil du lese om flere av kunstprosjektene? Klikk deg inn på
prosjektsiden vår.

Fakta om Campus Ås

  • Flyttingen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen fra Adamstuen i Oslo, er så langt en av de største i forsknings -og universitetssektoren i Norge.
  • Det nye veterinærbygget er en samlokalisering av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Ås.
  • Bygget består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Brutto bygningsareal er 63000 kvm.
  • Byggherre: Statsbygg
  • Offisiell åpning: 1. september 2021