Møt Elise Storsveen og Jon Gundersen

Jon Gundersen og Elise Storsveen under arbeidet med Søkte en kilde og fant et hav.
Foto: Øystein Thorvaldsen

Tett på: Campus Ås

Hele 21 kunstnere har skapt kunst spesielt til nye Veterinærhøgskolen (NMBU) og Veterinærinstituttet.

Far og datter Gundersen og Storsveen saumfarte aller først den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo for skatter.

Materiale fra Veterinærhøgskolens tidligere lokaler på Adamstuen. Elise og Jon fikk plukke gjenstander fra skolens mangfoldige historie på loft, lagre, undervisningsrom og laboratorier.


Foto: Elise Storsveen

– Vi er veldig ting-orienterte, som jeg pleier å si. Veldig glade i ting. Jeg har lommene fulle når jeg er ute og går tur, hvis det ikke er så stort at jeg må ha i ryggsekken. Og Elise er loppemarkedsinteressert, det er vi begge.

Jon Gundersen

Pigmentert terrazzo og assemblage

Søkte en kilde og fant et hav, 2020

Hvor Inngangsområdet Veterinærhøgskolen NMBU
KunstnereJon Gundersen og Elise Storsveen

Kunstverket omfatter to arbeider, det store gulvverket In Situ i inngangssonen og ti vitriner som er montert på veggene oppover i etasjene. På bakkenivå fremstår gulvmotivet mer abstrakt og ornamentalt; her fremheves fargene, formene og selve terrazzoen. Fra de øvre etasjene ser vi at In Situ forestiller en sammenstilling av flere hestelignende skjelett.

Begrepet «in situ» har ulike betydninger alt etter bruksområdet. I arkeologien brukes det om gjenstander som ikke er blitt flyttet på.

Hver vitrine har en latinsk tittel som viser til innholdet. Sett fra høyre langs gulvet i første etasje henger Simia, Cetacea, Castor, Ovibos, Zootrichobezoar og Rangifer. Oppover veggen henger Bos, Pulmones, Pelvis og Canis. Vitrinene inneholder skjeletter, fotografier, håndskrevne lapper og andre ulike gjenstander


Detalj fra Zootrichobezoar. Foto: Øystein Thorvaldsen.

– Jeg har på følelsen at vi virkelig brukte rommet. Kanskje vi får til at man holder rommet åpent, at det ikke blir fullt av colaautomater og potteplanter – vi beskytter rommet for fremtiden så kanskje – kanskje! – det fine, åpne atriet forblir åpent.

Jon Gundersen

Foto: Øystein Thorvaldsen

– Det er ikke oss, men arkitekten som har utformet dem. Det vil si at han bestemte antall, plassering og hele utseendet. Deretter jobbet vi med dette som premiss.


Elise om vitrinene

Foto: Øystein Thorvaldsen

Hestene er løst opp i flere deler, pelt fra hverandre og satt sammen igjen, fordi det ikke er alle skjelettdeler som er like interessante. Vi valgte en hybrid: Pegasus med sine vinger; narhval-hornet er enhjørningen sitt, og så er det Sleipner som har åtte bein.

– In Situ har ikke én «riktig» side, det kan også sees forfra, bakfra… du kan se det fra alle etasjene oppover i atriet, der man beveger seg rundt og rundt.

Elise Storsveen

Foto: Øystein Thorvaldsen

– Det er litt skremmende å jobbe med noe som ikke går over, aldri vil forsvinne eller gå i stykker.

Elise om å jobbe på gulv med terrazzo, «samme teknikk som i Pompeii».

Foto: Elise Storsveen

Jon Gundersen (f. 1942) er billedhugger og jobber med stor variasjon i sin materialbruk. Gundersen er utdannet ved Statens Kunst og Håndverkskole og har hatt separatutstillinger blant annet på Kunstneres Hus, Kunstnerforbundet, Bomuldsfabrikken og Galleri K. Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Trondheim Kunstmuseum og større private samlere. Hans offentlige kunstoppdrag er å finne blant annet ved UiO, Norsk Natursenter i Eidsfjord, Lovisenberg sykehus, Spikersuppa i Oslo, Førde Sentralsjukehus, Ullevål Sykehus, Rikshospitalet og St. Olavs Hospital. Han har tidligere laget et verk til Veterinærhøgskolens gamle lokaler på Adamstuen, som er flyttet med til Ås. I tillegg har har også laget skulpturen «Ta på Oslos balansepunkt» (2014) i Oslomarka, som markerer byens geografiske midtpunkt. Sammen med Elise har han gjort flere utsmykninger, blant annet på Kjelsås skole.

Elise Storsveen (f. 1969) er kunstner og noen ganger kurator. Hun jobber med hovedvekt på collage, tekstil, maleri, installasjon og skulptur. Hun er utdannet ved Statens Håndsverks- og kunstindustriskole (1988-92) og Statens Kunstakademi (1992-96). Hun har hatt en rekke separatutstillinger ved Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet, Galleri Soft, Galleri 0047 og Fotogalleriet, og deltatt ved gruppeutstillinger på Nasjonalmuseet , KODE Bergen, Bergen Kunsthall, Malmö Konsthall og Kunsthall Oslo. I tillegg til egen praksis lager hun installasjoner og offentlig utsmykking sammen med Jon Gundersen, og en fanzine («ALBUM») sammen med Eline Mugaas.

Totalt har 21 kunstnere bidratt med ny kunst laget spesielt til Campus Ås – inne og ute. Vil du lese om flere av kunstprosjektene? Klikk deg inn på
prosjektsiden vår.

Fakta om Campus Ås

  • Flyttingen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen fra Adamstuen i Oslo, er så langt en av de største i forsknings -og universitetssektoren i Norge.
  • Det nye veterinærbygget er en samlokalisering av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Ås.
  • Bygget består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Brutto bygningsareal er 63000 kvm.
  • Byggherre: Statsbygg
  • Offisiell åpning: 1. september 2021