NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Urbygningen

Urbygningen, som hører til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU), brukes i dag til undervisning og forskning på blant annet klima- og miljøspørsmål. Bygningen er nå rehabilitert, og har i den anledning fått ny kunst som forholder seg til anleggets historie og til den fremtidsrettede forskningsaktiviteten som foregår på stedet.

Kosmos-Origin, Hege Dons Samset. Fotograf: Marius Hauge

Om prosjektet

Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole fusjonerte i 2014 til NMBU. Den nye storinstitusjonen driver tverrfaglig forskning på viktige globale spørsmål knyttet til klima og miljø, bærekraftig utvikling, folke- og dyrehelse og matproduksjon.

Rehabiliteringen av Urbygningen har skjedd i samarbeid med Riksantikvaren. Praktbygget fra 1901 har overdådige detaljer i interiør og eksteriør i jugendstil og nasjonalromantisk stil, og er med sin særpregete arkitektur et viktig symbol for institusjonen. Det er viktig at kunsten til Urbygningen tar hensyn til den eksisterende arkitektoniske rammen, og samtidig kan oppleves som engasjerende og interessant for studentene og øvrige som skal omgås den i hverdagen. Kunstutvalget har valgt å fokusere på tekstilkunst, et område som har røtter i folkekunst, global ornamentalkultur og håndverkstradisjoner. Flere av kunstnerne er opptatt av overforbruk og gjenbruk, temaer som stemmer godt med institusjonens egne aktiviteter.

Fem undervisningsrom fordelt i byggets tre etasjer danner rammen for verk av tekstilkunstnerne Grethe Sørensen (DK), Astrid Løvaas (NO) og Kirsten Wagle (NO) og Hanne Friis (NO). De fire kunstnerne tilfører gjennom sin utforskende bruk av tekstilmaterialer og teknikker ulike fornyete samtidsuttrykk. Fra Grethe Sørensens jacquardvevde bildefriser med fotografiske motiver fra universitetets billedarkiv til Løvaas og Wagles veggpaneler, der bildefragmenter fra virksomheten humoristisk er brodert inn med nylonstrømpe, til Hanne Friis’ monumentale og organisk formete veggskulptur som responderer på byggets egne farger.

Fotokunstnerne Marte Aas (NO) og Hege Dons Samset (NO) har stått for hvert sitt fotobaserte prosjekt som er inspirert av og i dialog med stedet og aktiviteten som foregår der, og bildekunstneren Hanne Tyrmi (NO) har omskapt et hundre år gammelt veggfast bevaringsverdig arkivskap til et stedsspesifikt poetisk kunstverk.

Kunstner og skribent Anne Karin Jortveit har skrevet et essay om kunsten i Urbygningen. Det kan du lese her.

Les mer om de ulike kunstverkene her.

Detaljer

Adresse

Ole Sverres plass, 1430 Ås

Fylke

Kunstnere

Grethe Sørensen
Løvaas & Wagle
Hanne Friis
Hege Dons Samset
Marte Aas
Hanne Tyrmi
Marte Aas

Ferdigstilt dato

09.05.2016

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Hanne Øverland
Janne Leithe

Arkitektkontor

4B Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Milepæler

30.04.2013


Oppdragsbrev

19.08.2013


Kunstkonsulent valgt

29.06.2014


Juryering konkurranse

09.05.2016


Ferdigstilt