Elvesandjeger

Kirsten Marie Wagle, Astrid Løvaas

 

Om

Kunstnerduoen står bak to store tekstile veggfriser, som begge har hentet inspirasjon fra Norsk rødliste for naturtyper. Artene på listen står i fare for å dø ut i Norge, og revideres jevnlig av fageksperter på oppdrag fra Artsdatabanken. «Arten har ikke bare avgjørende betydning for hvordan nature fungerer. Ny kunnskap om arter kan også brukes som indikatorer på klimaendringer”(sitat Ivar Myklebust, direktør Artsdatabanken).

Verkene «Klippeblåvinge» og «Elvesandjeger» tar utgangspunkt i to av de truede artene på listen, hhv en sommerfugl og en bille, og består av tekstilpaneler montert sammen til store veggfriser. Artenes egenfarger inngår som monokrome partier i en større komposisjon, utført i ullstoff bemalt med Lascauxfarger. Her og der er billedfragmenter fra artene brodert inn med nylonstrømper i ulike farger som visuelle antydninger av noen karakteristika hos innsektene. En og annen “rute” er spor av et underliggende vevsmønster. Kunstnerne bruker veven som en metafor for det å binde noe sammen. Alle tråder er like viktige. Ryker en, ryker hele veven. På samme måte er det med økosystemer. Forsvinner en del, svekkes systemet. De to veggfrisene og står som sterke visuelle og innholdsmessige markører over kunstnernes budskap om respekt for artsmangfoldet og økosystemets sårbarhet.

Detaljer

Datering

2016

Kunstnere

Kirsten Marie Wagle
Astrid Løvaas

Kategori

Tekstil

Teknikk og materiale

Akrylmaling på ullstoff og som er brodert med nylonstrømper

Mål


Bredde: 1080cm
Dybde: 6.5cm
Høyde: 185cm

Reference

KORO.006937