UiB Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design

Kunstprosjektene STUDIO utforsker hva arbeidsrom og arbeidsprosesser for kunst, musikk og design kan være.

Om prosjektet

Hvilke muligheter og begrensinger ligger i et studio? Kunstprosjektene STUDIO tar for seg rammene rundt skapende arbeid og undersøker arbeidsrommets mange ulike funksjoner og uttrykk. Målet er å belyse studioet som fenomen ved å legge til rette for en faglig diskurs om studiopraksis.  

Gjennom historien har studioet fungert som rom for individuelt arbeid, for undervisning og for utveksling med kollegaer og publikum. Det finnes likevel lite forskning på studiopraksis i lokal kontekst. Det finnes også lite som belyser studioets betydning i et utdannelsesforløp, selv om «studiopraksis» har vært et nøkkelbegrep i de aller fleste vestlige kunstutdannelser siden 1960-tallet. 

Både studenter og ansatte ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er naturlig nok opptatt av studiopraksis. Flere av fakultetets faglige ansatte er også involvert i utviklingen av STUDIO, et kunstprosjekt som undersøker virksomheten i bygningen på ulike måter.  

Prosjektet har to retninger: STUDIO Residens er en serie kunstneropphold, mens STUDIO(studio) ser på studioets fysiske form. 

STUDIO Residens 

Gjennom STUDIO Residens har hver av de tre instituttene invitert kunstnere og fagpersoner med interesse for kunstneriske arbeidsprosesser og studiopraksis til en måneds arbeidsopphold i Bergen. I perioden 2021–2023 har kunstnerne Mark Fell, Imi Maufe og Stine Janvin gjennomført hvert sitt arbeidsopphold. 

Programmet skal bidra til tverrfaglige samarbeid internt på KMD og til samarbeid mellom fakultetet og aktører i kunstfeltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle som kommer på residens oppfordres til å etterlate et offentlig tilgjengelig spor etter oppholdet sitt i fritt valgt format.  

Erfaringer fra kunstnere, musikere, designere og andre fagpersoner som er i residens tas med i utviklingen av det fysiske STUDIO(studio). 

STUDIO(studio) 

I STUDIO(studio) utforsker studenter fra KMD og Bergen arkitektskole (BAS) studioet som fysisk, sosialt, privat og offentlig rom gjennom ulike byggeprosjekter. Kunstnerisk ansvarlige for STUDIO(studio) er kunstnerne Sveinung Unneland og Eamon O’Kane, begge fra KMD, sammen med arkitekt Espen Folgerø fra BAS. 

Første fase av prosjektet startet i 2021, med mapping langs kysten av Bergen, etterfulgt av studietur til den internasjonale kunstnerresidensen Nordisk kunstnarsenter Dale. Resultatet, et studio, ble vist på galleriet Joy Forum på KMD og siden plassert i uterom i Bergen sentrum. Fase to av prosjektet utvikles i løpet av våren 2024. 

STUDIO er andre del av kunstproduksjonen til fakultetets nybygg i Møllendalsveien 61. Første del, samlingen Ephemerality – A Permanent Collection, ble avduket da bygget åpnet i 2017.

Detaljer

Adresse

Møllendalsveien 61, 5009 Bergen

Fylke

Vestland

Planlagt ferdigdato

31.12.2022

Prosjektansvarlig

Pernille Skar Nordby , KORO

Prosjektansvarlig

Nora Ceciliedatter Nerdrum , KORO (til 2022)

Kuratorer

Merete Røstad
Hild Borchgrevink

¨
Varighet

Temporært

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk