STUDIO RESIDENS #1 Mark Fell

 

Om

Den britiske kunstneren Mark Fell er opptatt av hvordan våre forestillinger om hva kreativitet er, legger føringer for hva kunstnere kan skape, og av hvordan en kritisk praksis kan utfordre slike forforståelser. Fell var tidlig ute med å skape elektronisk musikk, og i sin kunst trekker han også veksler på eksperimentell film, filosofi og radikal politikk.

Sammen med filosof Robin Mackay holdt Mark Fell en serie verksteder i Bergen kalt Rewildering Practice, der deltakerne visualiserte skapende prosesser og utforsket ulike former for eierskap i kunstneriske samarbeid. Fells nye bok Structure and Synthesis: The Anatomy of Practice (Urbanomic, London 2021) lå til grunn for arbeidet og er nå lagt til STUDIOs bibliotek. Fell presenterte også arbeidet sitt under symposiet The Only Lasting Truth is Change, arrangert av Bergen senter for elektronisk kunst (BEK).

Mark Fell kommer tilbake til KMD i 2022 for å holde en tverrfaglig workshop for studenter.

Kunstnerresidensen kom til som et samarbeid mellom KORO, KMD og Bergen senter for elektronisk kunst (BEK).

Detaljer

Datering

16/11/2021