UiB Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design

Kunstprosjektene ved fakultetet undersøker på ulike måter virksomheten i bygningen. STUDIO omhandler rammene rundt det skapende arbeidet, og stiller spørsmål om hva et studio er.

Om prosjektet

Et studio er i denne konteksten, en institusjon for høyere kunstfaglig utdannelse, både en didaktisk modell og et fysisk og mentalt rom som muliggjør og genererer intellektuell og utøvende virksomhet. Prosjektets siktemål er å belyse studioet som fenomen ved å legge til rette for en faglig diskurs om studiopraksis. Både studenter og ansatte ved KMD er naturlig nok opptatt av studiopraksis, og flere av fakultetets faglige ansatte er involvert i utviklingen av prosjektet. Det finnes lite forskning på fenomenet i en lokal kontekst, og lite som belyser studioets betydning i et utdannelsesforløp, selv om «studiopraksis» har vært et nøkkelbegrep i de aller fleste vestlige kunstutdannelser siden 1960-tallet. Prosjektet vil undersøke studioets mange funksjoner og de ulike manifestasjonene disse arbeidsrommene kan ta. Hvilke muligheter og begrensinger følger av studioets beskaffenhet?

STUDIO har to retninger. En serie kunstneropphold under tittelen STUDIO RESIDENS, og som STUDIO(Studio), som tar fysisk form.

STUDIO RESIDENS
En residens er et arbeidsopphold der en eller flere kunstnere blir invitert til å arbeide på et gitt sted over en lengre periode. I prosjektet STUDIO Residens skal hver av de tre instituttene invitere kunstnere og fagpersoner med interesse for kunstneriske arbeidsprosesser og studiopraksis til en måneds arbeidsopphold i Bergen. Programmet skal bidra til tverrfaglige samarbeid internt på KMD og til samarbeid mellom fakultetet og aktører i kunstfeltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle som kommer på residens vil bli oppfordret til å etterlate et offentlig tilgjengelig spor etter oppholdet sitt i fritt valgt format. Erfaringer fra kunstnere, musikere, designere og andre fagpersoner som er i residens vil bli innlemmet i utviklingen av det fysiske STUDIO(Studio).

STUDIO(Studio)
Gjennom historien har studioer fungert både som undervisningsrom, rom for individuelt arbeid og rom for utveksling med fagfeller og publikum. Byggeprosessen i STUDIO(Studio) skal utforske hva et studio kan være i vår tid på fagfeltene kunst, musikk, design og arkitektur, hvilke funksjoner studiopraksis har i kunstutdanning og hvilke relasjoner et studio som rom kan ha til offentligheten og samfunnet rundt seg. Kunstnerisk ansvarlige for STUDIO(Studio) er kunstnerne Sveinung Unneland og Eamon O’Kane sammen med arkitekt Espen Folgerø.

Første versjon av ble utviklet og bygget av studenter på både KMD og Bergen Arkitektskole (BAS) i et felles kurs høsten og vinteren 2021. Studentgruppen startet med mapping langs kysten rundt Bergen i august 2021 og reiste på studietur til den internasjonale kunstnerresidensen Nordisk kunstnarsenter Dale i oktober. Vinteren 2022 vil materiale fra prosessen stilles ut i galleriet Joy Forum på KMD, og løpet av våren vil STUDIO(Studio) bli plassert i uterom i Bergen sentrum. Andre versjon av (STUDIOStudio) utvikles videre fram mot høsten 2023.

Detaljer

Adresse

Møllendalsveien 61, 5009 Bergen

Fylke

Vestland

Planlagt ferdigdato

31.12.2022

Prosjektansvarlig

Pernille Skar Nordby , KORO

Prosjektansvarlig

Nora Ceciliedatter Nerdrum , KORO (til 2022)

Kuratorer

Merete Røstad
Hild Borchgrevink

¨
Varighet

Temporært

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk